Marita Stinnerbom: Lyft bort rennäringsfrågorna från Sametinget

Sunday, 08 July 2012 22:34

I flera års tid har rennäringen varit missnöjd med hur Sametinget hanterar rennäringsfrågorna. Det hävdar ledamoten Marita Stinnerbom, Guovssonásti, som föreslår att de frågorna lyfts bort från Sametinget.

2007 tog Sametinget över vissa rennäringsfrågor från länsstyrelserna. Det handlade bland annat om renmärkesärenden och ärenden som rör till exempel samebymedlemskap och samebygränser. Men nu kommer kritik från rennäringen att Sametinget inte klarar av arbetsuppgifterna på rennäringsområdet. Under Sametingets plenum i Tärnaby kanaliserades kritiken genom Marita Stinnerbom:

– Det handlar om alldeles för långa handläggningstider till exempel av ärenden som rör startstöd, katastrofersättning och bygdemedelsansökningar. Renskötarna lever hela tiden i ovisshet, säger hon.

Marita Stinnerbom tycker inte att Sametinget lyssnar in rennäringens behov och menar att rennäringsfrågorna inte alls prioriteras. Hon är en av ledamöterna i den nyinrättade rennäringsnämnden och säger att det åtminstone är en bra början för att kunna se över problematiken. För att också få in mer kompetens när Sametinget handlägger och beslutar i rennäringsfrågor har hon skrivit en motion om att samebyarna och sameföreningarna alltid ska vara remissinstanser när Sametinget hanterar frågor som berör dessa. Ett förslag som Sametinget biföll.

– Nu kan man i alla fall inte fatta tokiga beslut utan att rennäringsorganisationerna och samebyarna har fått reagera på förslagen, säger hon.

På frågan om det var bättre förr, när länsstyrelserna hade hand om rennäringsfrågorna, svarar Marita Stinnerbom:

– Det kan ju kännas så, men det är ju också så att man glömmer så lätt. Men det känns i alla fall som att det fanns en dialog mellan länsstyrelsen, Jordbruksverket och rennäringsorganisationerna där man diskuterade rennäringens behov.

Hennes upplevelse av att rennäringsfrågorna har hamnat i skymundan i Sametinget tror hon beror på att kunskapen är för liten i Sametinget och att det finns många olika viljor i sametingspolitiken.

– Det beror förstås på hur mandaten fördelas, men på senare år tycker jag att det har eskalerat.

Marita Stinnerboms lösning på problemet är att lyfta bort rennäringsfrågorna från Sametinget och hon jobbar aktivt för att så ska bli fallet.

– Jag tycker att man bör skapa en nämnd där inte ledamöterna tillsätts utifrån mandatfördelningen i Sametinget, utan där rennäringsorganisationerna är representerade och har hela inflytandet. Den nämnden ska också utgöra en egen myndighet.

I debatten under plenumsmötet i Tärnaby påminde Marita Stinnerboms partikamrat, tillika Sametingets styrelseordförande, Per-Mikael Utsi, om att Guovssonásti redan då rennäringsfrågorna överfördes till Sametinget riktade kritik mot att tinget inte var betrott att få hantera rennäringsfrågorna i sin helhet.

– Men majoriteten i Sametinget ville annorlunda. Nu kan vi kanske tänka om igen och tänka att det inte har fungerat.

Per-Mikael Utsi säger sig också tro på formen med ett system liknande det i kommunerna, med nämnder som kan ägna sig åt myndighetsutövning. Han säger sig se fram emot en diskussion i frågan:

– Om man flyttar bort rennäringsfrågorna från Sametinget, var vill man ha dem då och vilket inflytande vill man ha?

Text och foto: ÅSA LINDSTRAND

Bildtext:

Marita Stinnerbom, Guovssonásti, tycker inte att Sametinget klarar av rennäringsfrågorna och vill därför att de lyfts bort från Sametinget.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör