Annonsera i Samefolket

Samefolket lyfter aktuella, kulturella och politiska händelser bland samer, minoriteter och urfolk. Vi går på djupet i stora frågor och bevakar livsstil, utomhusliv och design liksom årets höjdpunkter, festivaler och möten. Samefolket är sedan 1918 den nära mötesplatsen för läsare och annonsörer.

 

Samefolket är det enda samiska magasinet för vuxna på svensk sida av Sápmi. Tidningen sparas och ligger framme i offentliga rum. Våra läsare är ofta aktiva i frilufts- och arbetslivet med intresse för sina rötter och sin identitet. Många är entreprenörer inom hantverk, besöksnäring, mathantverk och rennäring. Yrkesgrupper inom mänskliga rättighetsfrågor läser Samefolket för att hålla sig uppdaterade i sitt arbete.

Fakta

  • Upplaga 1 350 ex. 
  • 7 nummer per år.
  • Innehåll på svenska med vissa texter på samiska. 

• Reklamskatt ingår. Moms tillkommer.

• Begärd placering 25% tillägg.

• Boka flera annonser och få rabatt.

• Bilagor, begär pris.

• Annonsframställning erbjuds för 550 kr/tim.

Utgivningsplan 2019

Nr 1 Annonsstopp 9 januari

Distribution 31 januari

 

Nr 2 Annonsstopp 1 februari

Distribution 26 februari

 

Nr 3 Annonsstopp 3 april

Distribution 25 april

 

Nr 4 Annonsstopp 12 juni

Distribution 04 juli

 

Nr 5 Annonsstopp 4 september

Distribution 26 september

 

Nr 6 Annonsstopp 16 oktober

Distribution 7 november

 

Nr 7 Annonsstopp 27 november

Distribution 16 december

Kontakt

Jag heter Leila Nutti och är er annonskontakt. Jag håller mig uppdaterad på Sápmi och omvärlden för att göra en bra match mellan läsare och annonsörer. Ta gärna kontakt med mig om jag inte redan har hört av mig.