Sunday, 08 July 2012 22:35

Vi på Sámij åhpadusguovdásj / Samernas utbildningscentrum är bestörta över beskedet att Yngve Ryd gått bort. Yngve som varit elev på ekologilinjen på Samernas har i sin livsgärning dokumenterat samisk traditionell kunskap inom flera områden. Under många år har han samtalat med äldre samiska kulturbärare som delat med sig av sin kunskap. Det är ovärderlig kunskap som nu finns på pränt i en serie böcker av mycket stort värde. Yngve har onekligen gjort en kulturgärning av rang och han förstod vikten av att denna kunskap som håller på att försvinna måste få finnas kvar i framtiden. Yngve uttryckte en gång att det sägs att vi lever i ett kunskapssamhälle, men dagens samhälle har aldrig varit så kunskapsfientligt som nu. Detta är mycket tankeväckande. Yngve menade förstås att dagens kunskapsproducerande institutioner och forskning inte i nog hög grad tar till vara de äldres kunskaper som inte finns nedskrivna. Detta gäller samisk kunskap men i ett vidare perspektiv även andra urfolks kunskaper. Urfolksspråken försvinner nu i rask takt världen över. Varje urfolksspråk är inkodad kunskap som är tusentals år gammal. Kunskap i form av termer och beskrivande uttryck förklarar hur man kan överleva i ett visst område, hur man ska färdas, vilka växter som är ätliga, hur snön påverkar renbetet och hur man ska elda. Det lilla som hinner dokumenteras är guld värt. Yngves gärning ska ses i detta perspektiv. Det är en gärning som har globalt värde. Människan har varit lika klok för 5000 år sen som idag, men de hade andra tekniker. Under långa mörka vinterkvällar utan tv och radio har kunskapen överförts till yngre generationer i form av berättelser, sägner, ord och uttryck. Språken har utvecklats och berikats.

Samernas har anlitat Yngve som föreläsare vid olika tillfällen, ibland tillsammans med sina sagesmän. En episod som etsat sig fast i minnet är lunchen med kronprinsessan Victoria i februari 2011 i Jokkmokk under vintermarknaden. Yngve Ryd var inbjuden dit tillsammans med rektorn på Samernas och några personer till. Vi var lite nervösa men glada att få äran att träffa kronprinsessan under en timmes tid och för min egen del funderade jag vad vi skulle konversera om. Detta visade sig inte vara något problem för att Yngve höll igång samtalet med sina tankvärda kommentarer och berättelser som charmerade kronprinsessan. Yngve var en god berättare med humor och charm. Våra tankar är nu hos hans närmaste.

Henrik Micael Kuhmunen
rektor

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör