Samefolket Forum


 

Berätta rätt om samer – är det alls möjligt?

 

Ett seminarium om samer och urfolk i media


 

Den 8 februari 2018 anordnade Samefolket Forum ett seminarium på Mittuniversitetet, Staare i Östersund. Seminariet filmades av UR/Kunskapskanalen och här kan du se alla inslagen utom ett, ”Att berätta samisk historia på tre timmar”. Förhoppningsvis ska vi även kunna publicera detta snart.
Moderatorer Åsa Lindstrand och Victoria Harnesk, Samefolket.

 

 


 
Det samiska berättandets kärna – Åsa Simma, teaterchef:
 


 
Urfolksjournalistikens kännetecken och utmaningar
– Anna Sunna, journalist:

 


 
Jojken är en källa
– Krister Stoor, doktor i samisk kultur:

 


 
Kan det samiska berättandet omsättas till modern journalistik?
– Liv Inger Somby, högskolelektor journalistik:

 


 
Att närma sig det svåraste bland sina egna: Tysfjordfallet
– Kenneth Haetta, journalist och konstnär:

 


 
Kommersiell produktion av samiska berättelser

– Göran Hedemalm, VD Massa Media:

 


 
Att berätta samisk historia på tre timmar

– Gunilla Larsson, researcher och arkeolog:

(Film saknas ännu)
 


 
Känner vi igen oss i mediebilden?

– Ol-Ánte Sikku, Saminuorra:

 GÅ MED I VÅR E-POSTLISTA FÖR UPPDATERINGAR OM SAMEFOLKET FORUM >>>


PROGRAMMET DEN 8 FEBRUARI 2018:
Vi bjuder in till ett samtal om förutsättningarna för att skildra samer i media.
Finns det en urfolksjournalistik som skiljer sig från det västerländska berättandet och hur ser den i så fall ut. Vad innebär journalistiska begrepp som objektivitet och opartiskhet i en samisk mediakontext? Blir resultatet annorlunda när samer själva ansvarar för berättandet? Hur påverkas människor och samhälle, känner samerna igen sig?
Ja, är det alls möjligt att berätta om samer utan att göra fel? Det vill vi ta reda på.

Program
 
14.00      Inledning
Åsa Lindstrand och Victoria Harnesk
 
14.10      Det samiska berättandets kärna
Åsa Simma, teaterchef – med på video
 
14.20      Urfolksjournalistikens kännetecken och utmaningar
 
Anna Sunna, journalist
14.35      Jojken är en källa
 
Krister Stoor, doktor i samisk kultur – med på video
14.38      Kan det samiska berättandet omsättas till modern journalistik?
 
Liv Inger Somby, högskolelektor journalistik
14.50      Att närma sig det svåraste bland sina egna
 
Kenneth Haetta, journalist och konstnär
15.05      Kommersiell produktion av samiska berättelser
 
Göran Hedemalm, VD Massa Media
15.20      Att berätta samisk historia på tre timmar
 
Gunilla Larsson, researcher och arkeolog
15.35 – 16.00 Paus – med samiska smaker.
 
16.00      Snabbsummering
Åsa Lindstrand och Victoria Harnesk
 
16.05      Reflektion över dagen – Känner vi igen oss i mediebilden?
Ol-Ánte Sikku, Saminuorra
 
16.10      Panelsamtal med alla deltagare
 
16.40      Publikfrågor och avrundning
 


MEDVERKANDE
 
Anna Sunna
Journalist Sveriges Radio
Urfolksjournalistikens kännetecken och utmaningar
Efter att under många år ha jobbat som reporter och program­ledare på Sameradion och SVT  Sápmi arbetar Anna på Sveriges Radio Norrbotten. Hon har bred erfarenhet av att bevaka samhälls- och kulturfrågor ur samiskt perspektiv. På senare år har hon även rapporterat om urfolk globalt, främst inom miljö- och rättighetsfrågor.

 
Åsa Simma
Teaterchef på Giron Sámi Teáhter
Det samiska berättandets kärna
Åsa föddes Garasavvon (Karesuando), hon har sina rötter i Lainiovuoma sameby och byn Idviuoma. Åsa är dramaturg, jojkare och skådespelare. Det samiska berättandet har varit närvarande genom hela hennes liv och hon har varit ständigt aktiv inom den samiska kultursfären. Åsa är utbildad vid Tukaq teaterskola i Danmark, var konstnärlig ledare för teatergruppen Dálvadis. Hon kommer från International Sámi Film Institute och har nätverk i många urfolkskulturer. Sedan 2015 är hon chef för Giron Sámi Teáhter.

 
Kenneth Haetta
Journalist och konstnär
Att närma sig det svåraste bland sina egna
Kenneth har jobbat som journalist för bland annat NRK. Han är
multikonstnär och debuterade 2015 som dramatiker när Giron Sámi Teáhter uppförde hans pjäs Reaktor. Med kollegor avslöjade han omfattande sexuella övergrepp som pågått i generationer i Divtasvuodna (Tysfjord) som rönte stor uppmärksamhet när de publicerades 2016. Kenneth har bland annat fått utmärkelsen WITBN Indigenous Journalism Award och blivit utsedd till Årets fotograf av Finnmark journalistlag. Reportaget om övergreppen blev Årets feature 2017.

 
Krister Stoor
Doktor i samisk kultur vid Umeå Universitet
Jojken är en källa
Krister Stoor kallas ofta Doktor jojk efter sin avhandling Juoiganmuitalusat – jojkberättelser från 2007 vid Umeå universitet. Han är den förste som doktorerat i ämnet och kan bland annat visa att jojken är mer än ett uttryck, den är också en kunskapsbärare och källa. Krister kan tyvärr inte närvara i Staare men vi möter honom i ett förinspelat inslag om traditionella uttryck och hur de kan tas tillvara och bidra.

 
Gunilla Larsson
Researcher Samernas tid på UR
Att berätta den samiska historien på tre timmar
Vid sidan av sin tjänst som forskare vid Uppsala universitet arbetade Gunilla som researcher på UR under det sista produktionsåret av UR.s satsning på samisk historia, Samernas tid. Hon bidrog också som sakkunnig inom samisk arkeologi och historia till programmet. Gunilla arbetar idag bland annat på Uppsala universitet och på Hälsinglands museum. Hon disputerade 2007 med avhandlingen “Ship and Society. Maritime Ideology in Late Iron Age Sweden”.

 
Liv Inger Somby
Högskolelektor i journalistik vid Sámi allaskuvla i Guovdageaidnu
Kan det samiska berättandet omsättas till modern journalistik?
Liv Inger är född på finska sidan av Sápmi. Hon är journalist och lärare med master i urfolksjournalistik vid Sámi allaskuvla i Guovdageaidnu (Samisk Högskola i Kautokeino), Norge. Hon arbetade på NRK när hon fick idén att intervjua samiska kvinnor, då hon inte fick genomslag av NRK ansåg hon intervjuerna så viktiga att hon sa upp sig. Hon intervjuade 27 samiska kvinnor mot löfte att inte publicera deras berättelser förrän långt senare. Berättelserna hade legat i ett bankfack i 20 år när Liv Inger under förra året lättade på sekretessen.

 
Göran Hedenmalm
VD på produktionsbolaget Massa Media
Kommersiell produktion av samiska berättelser
Göran var tidigare kanalchef på Sveriges Radio Norrbotten. Han kommer ursprungligen från Kiruna och har meänkieli som andra språk. Massa Media har bland annat producerat TV-serien Renskötarna och dokumentären Maj-Doris. Produktionsbolaget jobbar med många olika språk och kulturer. Enbart 2017 gjorde de radio och TV på sex olika språk.

 
Ol-Ánte Sikku
Journalist, statsvetare, styrelseledamot Sáminuorra
Känner vi igen oss i mediebilden?
Ol-Ánte Sikku är journalist med erfarenhet från både samiska och icke-samiska publikationer, statsvetare och samepolitiskt engagerad i Sáminuorra. Han är en del av humorgruppen Bautagänget och har under hösten varit aktuell som manusförfattare och skådespelare i SVT-humorserien Bauta.

 
MODERATORER
 
Victoria Harnesk
Ordförande stiftelsen Samefolket
Victoria är författare till den mångfaldigt prisade boken Smak på Sápmi, moderator och samisk kulturprofil med inriktning på interkulturell kommunikation. Hon var moderator för Samisk mat i Umeå som visats av Kunskapskanalen 2014. Victoria har sin bakgrund inom renskötseln, under tio år bodde hon och arbetade med förtroendeuppdrag och samisk kultur i Stockholm. Nu är hon tillbaka i hembyn Bårjås (Porjus) och sedan 2011 ordförande för stiftelsen Samefolket.

 
Åsa Lindstrand
Chefredaktör Samefolket
Åsa har arbetat i drygt tio år på Samefolket och är stationerad i Jåhkåmåhkke (Jokkmokk) där hon bott sedan 1997, då hon blev Norrbottens-Kurirens lokalredaktör på orten. Åsa har hela Sábme som bevakningsområde, är utbildad vid Journalisthögskolan i Göteborg och har bland mycket annat 75 universitetspoäng i lulesamiska. Hon har också medverkat i produktionen av ett par olika filmer, såsom Biebbmo – mat, tradition, trend, som visades på SVT och NRK första gången 2015.


 

Samiska benämningar
Den uppmärksamme har kanske funderat över olika samiska stavningar i programmet, exempelvis varianterna Sápmi, Sábme och Saepmie som alla benämner samernas land.Eftersom det finns olika samiska språk har vi valt den variant som används i respektive område, därför blir det lite olika.


 
Samefolket
Stiftelsen Samefolket bildades just i Staare för 100 år sedan, vid det första samiska landsmötet på svenska sidan av Saepmie. Syftet var att ge ut tidningen Samefolket och sprida kunskap om samer. Idag är den ett kultur- och samhällsmagasin som kommer ut med sju nummer per år med texter på svenska och samiska. Stiftelsebildare är Svenska Samernas Riksförbund och Riksorganisationen Same Ätnam. Tidningen är oberoende och ges ut med stöd från Sametinget och Statens kulturråd.