Personal och politiker blir bättre på HBT

Sunday, 08 July 2012 22:32

Sametingets information på HBT-området ska hålla god kvalitet. Dessutom bör personal och politiker utbildas i HBT-frågor. Sametinget bör också verka för att mötesplatser för unga HBT-samer upprättas.

Under plenum i Tärna klubbades Josefina Skerks motion om HBT-frågor igenom.

I februari lämnade Josefina Lundgren Skerk, Jakt- och fiskesamerna, in en motion som i korthet handlar om att Sametinget borde stärka sin kunskap om HBT-frågor och verka för mötesplatser för unga HBT-samer. Sametingets styrelse kunde tänka sig både utbildning i hbt-frågor och att kvalitetssäkra Sametingets information på HBT-området. Däremot ville inte styrelsen verka för att skapa mötesplatser för unga HBT-samer. Debatten i plenum lät inte vänta på sig.

– I ett samiskt land är det idag, 2012, olagligt med homosexualitet, nämligen i Ryssland. Det här är en viktig fråga och jag föreslår att vi antar motionen i sin helhet, resonerade Josefina L. Skerk.

Hon stötte snart på mothugg från bland andra Lars-Jon Allas, Guovssonásti, som ifrågasatte om det inte var diskriminering att skapa mötesplatser enbart för HBT-ungdomar. Anders Kråik, Samerna, menade att styrelsens skäl till att inte anta just förslaget om mötesplatser var att Sametinget inte är den bästa operatören för att göra det.

– Det gör nog de här grupperna bäst själva, konstaterade han.

Josefina L. Skerk argumenterade dock för sin sak:

– Vi i Sametinget skulle kunna till exempel kunna ställa upp med finansiering till mötesplatser. Och när det gäller det här med diskriminering, så är positiv diskriminering lagligt i Sverige. Och vi har ju inga problem i Sametinget med att till exempel stötta det samiska konfirmationslägret, som bara är för kristna.

För att försöka få igenom också förslaget om att stödja mötesplatser lade Josefina L. Skerk ett motförslag om att anta den att-satsen i motionen. Majoriteten av sametingets ledamöter gav henne sitt stöd, och HBT-motionen gick därför igenom i sin helhet. Lars-Jon Allas och Karin Vannar, båda Guovssonásti, reserverade sig mot beslutet./ÅL

Fakta

HBT står för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

1979 blev Sverige det första landet i världen som slutade att betrakta homosexualitet som en sjukdom. Också flera andra lagar som Sverige infört innebär att Sverige betraktas som ett av världens mest HBT-vänliga länder. 2009 blev det till exempel lagligt med vigsel mellan människor av samma kön. Samma år infördes också ett förbud mot diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör