Oenighet om årets budget

Sunday, 08 July 2012 22:29

Budgetrevideringen för 2012 blev föremål för en hel del debatt under plenum och styrelsens förslag till beslut föll inte i god jord hos många av ledamöterna. Debatten som följde berörde såväl främjandeanslaget till rennäringen som minoritetsspråkspengar och under debatten lämnades ett flertal tilläggs- och motförslag in. Det resulterade i att frågan om budgetrevidering avbröts för att återupptas på plenums sista dag. Beslutet blev att anta styrelsens förslag men med bland annat tilläggsförslag från Vuovdega gällande den folkvalda verksamheten som innebar att valberedningens budget minskade från 80 000 kronor till 40 000 kronor. Dessutom fick samtliga nämnder en neddragning med 10 000 kronor. Mijjen Geajnoes tilläggsförslag om att behålla Språkcentrums budget på 1,9 miljoner kronor antogs också. Styrelsens förslag var att ta 200 000 kronor från budgeten för Språkcentrum för att finansiera högskolestudier i samiska. Så blir det alltså inte och istället ska Sametinget söka extern finansiering för detta. /KH

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör