Konfliktlösning och renskötsel i frågestund

Sunday, 08 July 2012 22:30

Flera åhörare tog tillfället i akt att ställa politikerna mot väggen i sameallmänhetens frågestund som är en stående punkt på varje plenum. Frågestunden i Tärnaby berörde bland annat den så kallade Vapstenskonflikten och Sametingets handläggning av renskötseln.

Sigrid Stångberg var först upp i talarstolen och ville bland annat ha svar på en fråga om Sametingets engagemang i Vapstenskonflikten.

– Vi ursamer har inte möjlighet att utöva våra rättigheter. Finns det någon post som kan möjliggöra en undersökning av Vapstenskonflikten. Finns den viljan hos politikerna i Sametinget? I det här området finns ett stort engagemang och viljan att lösa det.

Sametingets styrelseordförande Per-Mikael Utsi, Guovssonásti, hänvisade till Siidajuogus.

– Det här är en del av de viktiga frågor som styrelsen lagt förslag på när det gäller rätten till land och vatten. Styrelsen föreslår att göra en ordentlig utredning av frågan och det finns internationella konventioner som kräver det. Men i det här besparingsåret finns inte pengar för att göra större utredningar.

Olle Omma, renskötare i Umbyns sameby, berättade att han är 83 år och levt på renskötseln i alla tider. Men, konstaterade han, ett så kritiskt läge som rennäringen befinner sig i idag har han aldrig upplevt tidigare.

– Vi frågar oss hur vi ska överleva detta, men vi hör aldrig ett ord från Sametinget. Det finns ett stort missnöje i hur Sametinget sköter renskötselfrågorna. Jag längtar tillbaka till lappfogdetiden då det var ordning och reda. Vad gör Sametinget åt rovdjursfrågan? Ni pratar om ny samepolitik. Jag skulle vilja veta vad den går ut på.

Styrelseordförande Per-Mikael Utsi konstaterade att rennäringsfrågorna inte hanterats speciellt mycket efter att Sametinget blivit central rennäringsmyndighet. Mycket av de medel som avsatts till renskötseln går till prisstöd och rovdjursersättning.

– Min förhoppning är att den inrättade rennäringsnämnden ska kunna hjälpa renskötare i sitt arbete. När det gäller rovdjursfrågan finns klara besked från riksdag och regering att rovdjursskador på ren är omfattande och frågan om toleransnivåer behandlas och det väntar vi svar på från regeringen. Här ligger ett stort ansvar hos Sametinget.

Text: KATARINA HÄLLGREN

Bild av Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör