Från Samerna till LPSS

Sunday, 08 July 2012 22:31

Lars-Jonas Johansson, före detta sametingsledamot för partiet Samerna, är ny partiledare för Landspartiet svenska samer, LPSS. Johansson uteslöts ur Samerna i september ifjol och har sedan dess suttit i plenum som partilös. Nu stödjer han istället LPSS politik under den mandattid som återstår.

De inre stridigheter som under flera år pågått i partiet Samerna ledde i höstas till att Samerna uteslöt Lars-Jonas Johansson ur partiet. Strax innan plenum i Tärnaby i slutet på maj höll LPSS årsstämma och valde enhälligt Lars-Jonas Johansson att efterträda Lars-Erik Fjellström på ordförandeposten. När plenum inleddes gjorde Lars-Jonas Johansson tillkännagivandet att han i egenskap av nytillträdd partiledare för LPSS kommer att företräda partiet i ord och handling.

Att Lars-Jonas Johansson i fortsättningen inte kommer att hålla kvar vid Samernas politik har varit en självklarhet, men hans tankar har funnits på att starta ett helt nytt parti till kommande val. När LPSS kontaktade honom med frågan om att bli ny partiledare kom det därför som en överraskning.

– Det var inte vad jag hade väntat mig. Alternativet var att starta ett nytt parti, för något kände jag att jag måste göra, säger Lars-Jonas som inte är beredd att lämna samepolitiken.

LPSS ideologi faller honom i smaken och han jämför sitt nya parti med hur Samernas ideologi var för två år sedan, men konstaterar att Samerna ändrat sin inriktning till något han inte kan stå för.

DEN VIKTIGASTE FRÅGAN för LPSS, enligt den nya partiledaren, är rättighetsfrågorna och då med fokus på civil rätt och inte kollektiv rätt som rennäringslagen reglerar idag.

– Jag tycker att man ska släppa frågan om öppen sameby och istället fokusera på den enskilda rätten. Rättighetskampen för den enskilda samen är en så pass viktig fråga idag.

Lars-Jonas säger att LPSS inte varit så vass i sin politik, även om han tycker att ledamöterna i partiet utgjort en bra sammansättning och att det finns en stor politisk kompetens inom partiet.

– Jag kommer att jobba för att partiet syns och hörs mer, men vi kommer alla att hjälpas åt inom LPSS.

Lars-Jonas Johansson fick 102 personröster i senaste valet och han har en tro och förhoppning om att hans nya parti kommer att öka rejält i nästa val.

– Jag tror att vi kommer kunna få fyra-fem mandat i nästa val. Jag tror att jag kommer få med mig åtminstone 100 väljare som röstat på andra partier hittills. Jag siktar högt, konstaterar han självsäkert och tillägger:

– LPSS kommer att fungera som en spjutspets gentemot svenska staten.

Text och foto: KATARINA HÄLLGREN

Bildtext: LPSS nya partiordförande Lars-Jonas Johansson i samspråk med Helena Dådring, Vuovdega och Sara Larsson, Mijjen Geajnoe.

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör