Återremiss igen för Siidajuogus

Sunday, 08 July 2012 22:31

Siidajuogus ­– initiativ till ny samepolitik är en fråga som Sametingets plenum inte tycks komma vidare med. Förslaget från styrelsen för plenum att besluta var att anta direktiv för styrelsen att utreda samisk rätt till land och vatten och förvaltningen av dessa områden. Men förslaget stötte på patrull. Debatten som följde inleddes under första plenumsdagen, men avbröts och återupptogs på plenums sista dag. De tilläggs- och motförslag som kom från olika ledamöter innehöll alltifrån att tillsätta kommittéer, att fokusera på arbetet med nordisk samekonvention i första hand, att involvera den samiska allmänheten i arbetet till att uttala att rennäringslagen inte är uttömmande när det gäller samisk rätt.

Trots långdragen debatt och många förslag blev resultatet samma som de två tidigare gångerna som frågan behandlats, nämligen återremiss till styrelsen. /KH

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör