Viltok fick årets Asa Kitok-stipendium

Slöjdaren och konstnären Lena Viltok, Jåhkmåhkke, är 2023 års Asa Kitok-stipendiat. Hon får stipendiet för sitt sätt att kombinera traditionell duodje med nyskapande och för att hon värnar om renen i sitt yrkesutövande.

Lena Viltok har sedan 2016 mästarbrev i duodji. Hon var den första personen som fick brevet på svensk sida av Sábme. I mer än 20 år har hon drivit eget företag inom bland annat duodje. Sameslöjdstiftelsens styrelseordförande Linda Wågström Sevä delade för första gången ut stipendiet i tältkåtorna som rests utanför Sameslöjdstiftelsens lokaler. Stipendiesumman är på 75000 kronor och i motiveringen understryks särskilt Lena Viltoks sätt att kombinera traditionell slöjd med nyskapande. ”Lena är en förebild som dagligen förvaltar och utvecklar duodjitradition och árbediehtu. Lena uppvisar en vilja om att fortsätta fördjupa sig i traditionell duodji med materialval från renen, men hon har också en önskan om att utveckla och sy nya föremål anpassad till den omvärld vi idag lever i,” står det bland annat i motiveringen.

BÄLLINGAR, härnor och päls tillhör Lena Viltoks favoritmaterial. Och den som får Asa Kitok-stipendiet förpliktigas också att göra en utställning till året efter.

– Nu får jag möjlighet att göra alla de föremål som legat i huvudet länge. Det blir både traditionell duodje och nya idéer som kommer att förverkligas, säger hon.

Under stipendieutdelningen uttryckte Lena Viltok tacksamhet mot sin familj och det liv de lever med renskötsel, jakt och fiske. Hennes slöjdande är en del av det livet. 

– Det är respektfullt mot renen att ta vara på allt från den och det är bra känsla att följa materialet hela vägen från slakten. Dessutom är det ett levande och vackert material där inget är det andra likt.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Bildtext

Vintermarknaden smygstartade med att Sameslöjdstiftelsen delade ut Asa Kitok-stipendiet redan under onsdagen. Årets stipendiat är Lena Viltok. 

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör