Marknaden som överlever allt

Jokkmokks marknad har tagit sig igenom coronapandemin och kommit ut på andra sidan. Efter att ha varit digital under de två mest intensiva coronaåren blev den 418:e marknaden återigen en verklig mötesplats för människor, kultur och kommers. 

Det kunde knappast ha börjat bättre efter de två digitala åren. Både månsken, norrsken och en vinterkyla som bet alldeles lagom i kinderna mötte dem som anlände till Jokkmokk för att gå på invigningen av den 418:e vintermarknaden. En invigning där jojk och musik ljöd över Jokkmokk, där trogna marknadsknallar uppmärksammades och där landshövdingen Lotta Finstorp framhöll kommunens och länets många goda sidor. 

LANDSHÖVDINGEN hade sällskap av Norrbottens smittskyddsläkaren Anders Nystedt som tog med publiken sjukdomarnas och epidemiernas tidslinje och konstaterade att Jokkmokks vintermarknad tycks klara allt. Digerdöden, kolera, spanska sjukan, asiaten. Och när covid19 dominerar vår tillvaro – ja, då muterar Jokkmokks marknad till en digital version. Ett förnuftigt litet råd om att försöka att undvika att smitta varandra skickade Smitt-Anders, som han kallas, ändå med publiken innan de lämnade sin plats för scenen och gav sig ut i den första marknadskvällen.

SAMEFOLKET HAR varit på vernissager, lyssnat till föreläsningar, träffat politiker och gått runt i vimlet. Att belysa allt som händer på Jokkmokks vintermarknad är omöjligt, men mycket ryms ändå på de här tio sidorna. Och en sak är säker: Det som en gång startade som en led i kunglig makt och kyrkligt tvång på samisk mark har under sekler omskapat sig till en plats där samisk kultur dominerar med okuvlig stolthet. 

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör