Vaajmoekören prisad för livsviktigt arbete

Thursday, 26 March 2015 06:55
STIPENDIUM Kören Vaajmoe föddes ur en förtvivlan över de självmord bland unga samer som sker i Sápmi. För ett år sedan började projektet med att göra en skiva och under Ubmejen Biejvieh var det skivsläpp. Samtidigt tilldelades kören Ubmejen Biejviehs ungdomsstipendium.

TEXT OCH FOTO KATARINA HÄLLGREN

På ett Saminuorramöte 2010 föddes kören Vaajmoe. Det var en reaktion på flera tragiska självmord som hänt i Sápmi på kort tid. Ungdomarna kände sorg och kände också ett behov av att göra något åt situationen.

De har blivit en kör som sjunger för livet och kören har samtidigt utvecklats till ett tryggt forum och en mötesplats för samiska ungdomar.

För ett år sedan började ungdomarna projektet med att spela in en skiva. De deras helgträffar på en inspelningsstudio i Storuman har nu gett resultat. Under Ubmejen Biejvieh gav kören en konsert för att fira att skivan nu är klar. Låtarna är en blandning av covers och eget material som kördeltagarna gjort tillsammans genom att skriva kortare eller längre texter.

– Vi står här idag och sjunger för er och för varandra, för dem som har gått bort och dem som kämpar, berättade en av kördeltagarna, Jannie Staffansson, vid konsertens inledning.

Det var också en överraskad kör som i samband med skivsläppet fick ta emot Ubmejen Biejviehs ungdomsstipendium av Michael Lindblad, ordförande för Umeå sameförening, Såhkie. Motiveringen till valet av stipendiat löd:

”För sitt livgivande arbete och som med musik som uttryck sätter fokus på viktiga existentiella frågor för unga samer. Vaajmoe har blivit en social mötesplats och ett forum som stärker identitetsarbete och motverkar ohälsa bland samiska ungdomar. Vaajmoe är ett mycket bra exempel på starkt eget aktörskap bland unga samer idag.”

Jannie Staffansson och hennes körkollegor var minst sagt nöjda med stipendiet.

– Det var jättekul att få det och det är extra kul att vi blir uppskattade för vad vi gör. Vi försöker stötta varandra och att vi får stöd och uppskattning från Sápmi betyder mycket. Det är svåra frågor att jobba med.

Prissumman uppgår till 4 000 kronor och pengarna kommer gå oavkortat till Vaajmoes fortsätta verksamhet.

Bildtext: Vaajmoekören tilldelades Ubmejen Biejviehs undomsstipendium. Jannie Staffansson mottog priset.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör