Glesbygdens utmaningar och möjligheter skildras

Thursday, 26 March 2015 06:55
UTSTÄLLNING Hur det är att leva och bo i norra Sverige fokuseras i utställningen Inland på Västerbottens museum. Här skildras gruvnäring som lovar arbeten men hotar rennäring och ekoturism, nedläggelse och avfolkning, Men även möjligheter skapade av kreativa människor och byar presenteras.

TEXT YVONNE RITTVALL

Att Västerbottens museum nu skakar liv i Norrlandsfrågan och manar till debatt om glesbygdens utmaningar är angeläget.

– Frågan om Norrlands framtid har tagit ny fart under senare år bland inlandsbor. Reaktionerna mot försämrad samhällsservice och mot en ny exploateringsvåg som ser Norrland som en råvaruresurs på en större global marknad växer sig allt starkare, säger Britta M Lundgren utställningsantikvarie och projektledare för Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum i Umeå.

Det var inför kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå som idén till utställningen Inland dök upp.

– Vi ville skapa en plattform för diskussioner om statens och kommunernas oförmåga att bejaka andra livsformer än de urbana, säger Britta M Lundgren.

MED TEMAT ”Glesbygdens utmaningar” inleddes ett samarbete mellan länsmuseerna i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland. Och med en budget på 3,7 miljoner kronor från Postkodlotteriets kulturstiftelse, Kulturrådet, Region Västerbotten, Region Jämtland samt Sällskapet Sune Jonssons vänner kunde fotografer och skribenter besöka några platser i de fyra nordliga länen för att berätta om inlandsbornas vardag.

Författaren och norrlandsdebattören P-O Tidholm har tillsammans med fotografen David Dahlberg skildrat gruvnäringen i Västerbotten. De besökte byn Klimpfjäll och det som en gång var Stekenjokkgruvan, som öppnades 1976, med stora subventioner från staten för att skapa arbetstillfällen i regionen. Gruvan stängde efter 12 år då det inte fanns någon lönsamhet.

– Det borde finnas alternativa vägar att gå men fortfarande kämpar staten och kommunerna för att få liv i de gamla intäktsmodellerna. Eftersom det är omöjligt att säga nej till arbetstillfällen välkomnas gruvor även om löftena är gjorda av luft, bolaget oseriöst, miljökonsekvenserna eviga och kränkningarna av den samiska befolkningens rättigheter juridiskt tveksamma, säger P-O Tidholm.

I UTSTÄLLNINGEN PRESENTERAR han Marie Persson i Tärnamo, utanför Tärnaby, som leder protesterna mot den planerade nickelgruvan vid Rönnbäcksnäset. Gruvområdet, lika stort som Umeå stad, kommer att förändra renskötsel, fiske, jakt och natur för all framtid. Enligt P-O Tidholm står SGU, Bergsstaten, Näringsdepartementet, Länsstyrelsen, Region Västerbotten och Storumans kommun på Nickel Mountain sida trots att gruvbolaget har varit inblandade i skandaler, rättsprocesser och svindlerier. Idag är planerna på nickelgruvan vilande.

P-O Tidholm anser att kommuner och regioner måste sluta konkurrera med varandra om inflyttning, företagsetablering och släppa tankarna på tillväxt.

– Någon breddning av skattebasen i form av nya företag eller personer som flyttar in kommer inte att hända.

HAN EFTERLYSER ETT nytt skattesystem och ett nytt sätt att tänka.

– Om mer pengar från gruv- och skogsnäringen, vatten- och vindkraften stannar kvar lokalt i Inlandet skulle vi kunna upprätthålla en bättre servicenivå. Det skulle få människor att bo kvar. Nu är det Stockholmsperspektivet som gäller för vad som är samhällsekonomiskt lönsamt. Med det skulle se annorlunda ut om inlandsborna själva definierade vad som är samhällsnytta. En första utmaning är att vi måste lära oss att prata om att inte köpa det urbana tolkningsföreträdet.

I utställningen finns även exempel på inlandsbornas kreativitet, folk som skapat sina egna jobb och startat företag, bagare, mejerister, bryggare, fjällbönder, hjortuppfödare.

Formgivaren Anna-Stina Svakko driver sedan tio år tillbaka sitt företag Astu Design där hon arbetar med traditionell sömnad och nyskapande plagg. Hon presenteras i text och bild i utställningen av Lisa Kejonen Pauker.

Anna-Stina Svakko har bott i Stockholm, Umeå och Boden men valt att etablera sig i Porjus inlandet.

– Jag hade inte valt glesbygd om det varit ett problem. För mig är miljön viktig. Med stygnen för jag en kamp för att Sápmi inte exploateras ännu mer.

Bildtexter:

Inland1: David Dahlberg, fotograf, har skildrat gruvnäringen i Västerbotten tillsammans med P-O Tidholm. Davids pappa arbetade i Stekenjokkgruvan. ”Inlandet är helt marginaliserat, ingen bryr sig. Min grundtanke har varit att försöka visa upp det vackra, naturen.”

FOTO YVONNE RITTVALL

Inland2: Anna-Stina Svakko, samisk slöjdhantverkare blickar ut över Kirunavaara. Norrbottens län.

FOTO LISA KEJONEN PAUKER

Inland3: Gruvdammar i Stekenjokk, Västerbottens län.

FOTO DAVID DAHLBERG
Last Updated on Thursday, 26 March 2015 06:56

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör