Urfolksmöten som gör starka intryck

När årets Naisa-konferens hölls Tkaronto (Toronto), Kanada, deltog 14 personer från svenska sidan av Sábme. En av dem var Maritha Sandberg, som under konferensen berättade om repatrieringen och återbegravningen av samiska kvarlevor i Lycksele. Hon har valt ut några bilder från resan och beskriver några av de starka intryck hon tog med sig tillbaka hem.

NATIVE AMERICAN and Indigenous Studies Association (NAISA) är en tvärvetenskaplig, internationell medlemsbaserad organisation som består av forskare, doktorander, fristående forskare och urfolkspersoner som arbetar inom alla områden inom urfolksstudier (Indigenous Studies). NAISA etablerades 2007 då det första mötet hölls och anordnades av University of Oklahoma, därefter har mötena hållits årligen. 

Bildtexter

  1. 150 000 barn tvingades lämna sina föräldrar och utplåna sin egen identitet. Samantha Scotts farfar var ett av barnen som tvingades till internatskolan. I en känslosam ceremoni tände hon tobak för att hedra honom. Han överlevde internatskolan, men den satte djupa spår i honom. Kvarlevor från tusentals barn som vanvårdades och utsattes för våld har hittats. Detta är en av största skandalerna någonsin i Kanadas moderna historia.

2. Toronto i sig är ett ord som härstammar från Mohawk-ordet ”Tkaronto”, som betyder ”platsen i vattnet där träden står”, vilket sägs hänvisa till träpålarna som användes som fiskeväggar i den lokala flodens system. En beskrivning som idag kan vara svår att känna igen.

3. Urfolkskvinnor från Six Nations-reservatet uppträdde vid invigningen. Far- och mormödrar har traditionellt en stark ställning i samhället. Lokala ledare måste förankra sina beslut hos grandmas, annars riskerar de att bli avsatta.

4. Eva Forsgren talade om Rasbiologiska Institutets arkiv i Uppsala, Maritha Sandberg Lööf berättade om repatrieringen av stulna kvarlevor i Lycksele 2019, Hannah Edenbrink talade om de stulna offergåvorna från Unna Saiva. Kerstin Andersson, som ingick i samma grupp, höll en presentation om bortförda sejtar.

5. Deltagarna välkomnades till NAISA-konferensen med rökelse. Tkaronto (Toronto) har varit hem för Haudenosaunee och Anishinaabe-folk sedan urminnes tider och en del av Wendat-folkets ursprungliga hemländer.

FAKTA NAISA

NAISA är värd för ett årligt möte som välkomnar lärare och studenter vid högskolor, universitet, samhällsbaserade forskare och urfolkssamhällsmedlemmar. Det årliga mötet har inget specifikt tema utan alla frågeställningar är välkomna.   

FÖR ATT komma med som presentatör på en NAISA-konferens ansöker man genom att skicka in en sammanfattning på 250 ord, om det ämne man vill presentera muntligt på konferensen.  Även konstnärliga bidrag accepteras. En kommitté granskar och avgör vilka bidrag som är välkomna. 1 november brukar vara sista datum för att skicka in. 2024 års konferens hålls i Båddådjo/Buvda/Bodö, norsk sida av Sábme,  6-8 juni. 

VID NAISA-konferenserna anordnas även utställningar och försäljning av urfolkshantverk, kläder och böcker. Naisa ansvarar också för tidskriften Native American & Indigenous Studies (NAIS), utgiven av University of Minnesota Press.

I ÅR hölls konferensen på University of Toronto i Kanada. 14 personer från svensk sida av Sábme deltog i årets konferens, alla i samarbete med May-Britt Öhman, CEMFOR (Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism) vid Uppsala universitet.  Deltagare fanns även från norsk och finsk sida av Sápmi.

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör