En berättelse om Sápmi som barn från Noerhtenaestie Västernorrlands Sameförening i Sundsvall själva hittat på och illustrerat blev till slut en bok. 

Vi hoppas att arbetet med boken har väckt deras nyfikenhet kring sin samiska bakgrund och det har blivit en alldeles fantastisk berättelse! säger Karin Nyhlén, Noerhtenaestie Västernorrlands Sameförening, som fick idén att tillsammans med Lena Sarri samla föreningens barn för att hitta på en historia.

Tretton barn, den yngsta ett år och den äldsta tonåring, har varit med och fantiserat, berättat och illustrerat det som så småningom kom att bli en bok.

– Vi samlades i en kåta, satt tillsammans och eldade och lät historien växa fram. Sedan har barnen ritat och målat för att illustrera berättelsen, säger Lena Sarri. 

Hon och Karin Nyhlén visade en del samiska föremål för barnen under arbetets gång. 

– Det var mycket tankar och idéer och väldigt spännande att höra historien ta form. Det är barnens berättelse som blev den här boken, säger Karin Nyhlén.

Tankar, berättelser och bilder från barn i olika åldrar har blivit till boken Äventyr i Sápmi med Herr Kurt Råtta. Här är några exempel på hur det kan se ut i den trespråkiga boken. 

NU ÄR boken Äventyr i Sápmi med Herr Kurt Råtta tryckt. Den rymmer tre språk: Nordsamiska, sydsamiska och svenska.

– Vi som är födda på 50- och 60-talen är en förlorad generation. Då var det inte populärt att vara same eller prata samiska. Men idag vill vi att våra barn och barnbarn ska komma ihåg sitt ursprung, vara stolta över sina samiska rötter och hålla de samiska språken levande, säger Lena Sarri. 

Arbetet med boken har gjorts tillsammans med Sundsvalls stadsbibliotek som ett led i bibliotekets arbete med barn och unga i de nationella minoritetsgrupperna. 

– Möjligheten att följa bokens skapande har varit en fantastiskt upplevelse och en ära för oss. Vi gratulerar hjärtligt de unga författarna och sameföreningen i Sundsvall, säger bibliotekspedagog Anita Trombola. 

– Det har varit ett väldigt givande samarbete och vi hoppas att de som läser boken ska tycka den är kul, få lite samisk kunskap och bli lite bekanta med språket, säger Karin Nyhlén. 

TEXT OCH FOTO ANDREAS IGNELL

Bild av Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör