Telefonjour för samer i kris

Monday, 10 December 2007 09:48

Numera finns en telefonjour för samer som är i behov av hjälp. Det är samiskt krisnätverk som under flera år jobbat för att få till en telefonlinje för samer som behöver någon att prata med.
– Det hela bygger på att vara en medmänniska som lyssnar, berättar Elisabeth Andersson, samiska rådet i svenska kyrkan.

Samiskt krisnätverk startade i slutet på 90-talet och i och med det började samer höra av sig till krisnätverket med olika bekymmer. En tanke om en samisk telefonjour föddes och när budgetläget förbättrades blev idén verklighet. Den 1 oktober öppnades hjälplinjen på försök i tre år.
Idag finns en uppsjö av telefonnummer inom det svenska samhället som folk i nöd kan använda sig av, men Elisabeth Andersson tror att behovet finns för en samisk telefonjour.
– Visst kan samer ringa de svenska jourlinjerna som finns, men det kan vara lättare att prata med en same som känner till de samiska förhållandena.
Hon menar att det annars kan bli så att den man pratar med blir så intresserad av det samiska att det blir fokus på det istället.
– Det kan underlätta att prata med någon som inte behöver fråga om de självklara sakerna. Det kan bli en tröskel att ta sig över om man måste förklara sin situation till att börja med.

ETT 15-TAL PERSONER utspridda över hela landet jobbar ideellt för telefonjouren. Riktnumret för jourtelefonen går till Östersund, och förklaringen är att SOS-alarm har en av sina centraler i Östersund och telefonjouren går via dem. Men de som jobbar som resurspersoner inom nätverket behöver inte sitta där.
– Vi har återkommande utbildningar för dem som är intresserade att vara med och hjälpa till. Alla som är med i krisnätverket behöver heller inte sitta i jouren.
Givetvis tecknas tystnadsförbindelse för att få jobba på jouren och ett etiskt förhållningssätt och är också viktigt.
Jourtelefonen är som sagt på försök och under den tiden telefonlinjen hållits öppen har ett fåtal ringt.
– Kvantiteten kan inte räknas i det här fallet. Om det ringer tio stycken på en kväll, är det lyckat? Det är svårt att bedöma. Man kan ju också se det som att ju färre som ringer desto bättre.
Att inte så många känner till kristelefonen kan också vara en bidragande orsak till att få hör av sig. Samiskt krisnätverk ska åtgärda det genom att skicka ut information till berörda.

Fotnot:
Varje fredag och söndag mellan klockan 20.00 och 24.00 kan de som behöver någon att prata med ringa journumret 063-10 12 30.

Text och foto: KATARINA HÄLLGREN

Översättning: DAVID JONASSON

Bild av Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör