Ta ett språkbad till jul!

Samiskan är en stor del av mitt liv och har alltid varit det. Under mina första år var det mitt enda språk. Jag är född i slutet av 1970-talet och i arbetarbristens Kiruna ordnades det fram en tolk till mig på dagis för att mamma skulle kunna börja jobba. Tjugo år senare mötte jag igen min tolk, Ellen Nutti, i kön på Sparbanken. Det som jag speciellt kommer ihåg av det hon berättade var att hon inte behövde vara så många månader med mig, för svenskan kom snabbt. Där i bankkön var jag i tjugoårsåldern och stretade på som mest med att lära mig mitt första språk flytande igen. Det tog betydligt längre tid än den korta tid jag lärde mig svenska på och jag kämpar fortfarande. 

MED MIN EGEN språkbakgrund och även med tanke på den situation som samiskan idag befinner sig i, känner jag mig extra stolt över det här unika numret av Samefolket som är på fem olika samiska språk. Det hade inte gått utan det jobb numrets många fenomenala översättare har lagt ned. Översättning är också något vi uppmärksammar genom att prata med Johan Sandberg McGuinne som är en av redaktörerna för en flerspråkig nyutgiven antologi, som innehåller både texter i original på samiska och översättningar. 

KAMPEN FÖR samiskan uppmärksammar vi i flera artiklar. Hur är det ställt med den samiska integreringen i skolorna i Sápmis nordligaste kommuner? Och vad säger lagen om samiskan? Åsa Lindstrand har träffat Jenny Israelsson Skoglund som porträtteras i det här numret. Ta del av hennes berättelse från att inte kunna samiska alls, till att idag huvudsakligen prata samiska. 

NYANSERNA inom språken har flera doktorander vid Uppsala och Stockholms universitet valt att forska om, Ibland varierar sig ordens betydelse lika långt som den geografiska sträckan är mellan dem. Anna Sofie Bull Kuhmunen drömmer om en fågelbok på sydsamiska. Tills den kommer kan vi glädjas åt de namn hon samlade in när hon skrev sin masteruppsats. 

JAG HOPPAS ATT  även att du som inte förstår alla de samiska språken i tidningen, ändå ska våga dig på att ljuda dig igenom ett samiskt språk som du inte är så bekant med. Om inte annat så använd QR koderna i mitten av tidningen och lyssna på hur de olika språken låter. Vi hoppas att det här numret blir ett riktigt välgörande språkbad för alla er läsare och jag tackar för tiden som redaktör för just det här numret. 

TEXT ANNA SUNNA

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör