Svar till ”Söderbönan”

Thursday, 26 April 2007 16:20

Jag må då säga att en mer felriktad och lögnaktigare artikel än den som ”Söderbönan” hade i förra numret av Samefolket får man nog leta efter.
I sin text ”Judas i Sametinget” gör denne skribent en nidbild av sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna och utmålar dem till en svart skamfläck på den samiska kartan för att man lyckats förmå justitiekanslern, Göran Lambertz, att ändra åsikt i frågan om ILO 169.
Eftersom att ”söderbönan” är så bestört över Jakt- och fiskesamernas försök att få till en bred demokratisk lösning där alla samer får vara med och ingen lämnas utanför så måste jag bara fråga. Är det inte just dessa demokratiska grundvärderingar; lika rätt och värde, som vi samer hela tiden ropar efter när vi förhandlar med våra statsmakter om vårt framtida samiska samhälle? Varför gäller då inte samma sak inom den samiska världen oss samer emellan?

ATT TRO ATT ILO 169 skulle vara den stora undergöraren för det samiska folket i Sverige är som att tro på jultomten och hans flygande renar.
Denna märkliga skribent skriver även ”att det är många som tror att en ratificering av FN:s konvention ILO 169 kan underlätta en lösning av konflikten i Härjedalen och bidra till en högre status för samerna i Sverige.
Ja, herrejisses, säger jag bara. Hur många tror ”söderbönan” egentligen att det är av alla de samer som idag står utanför samebykollektivet, som överhuvudtaget skulle få någon högre samisk status i och med ett godkännande av ILO 169? Tror verkligen denne skribent att en ratificering av konventionen skulle medföra att de samiska rättigheterna skulle bli tillgängligt för ALLA SAMER och att detta skulle innebära ett mer demokratiskt jämställt samiskt samhälle?

NEJ, JAG TROR att denna människa vill som dom flesta andra i samebykollektivet, skydda de rättigheter man har idag utan att behöva dela med sig. Man vill helt enkelt fortsätta att ha det diskriminerande apartheidsystem som styr samebyarna och det samiska samhället idag, där en liten grupp väl prioriterade människor har alla rättigheter och vetorätt till enorma land- och vattenområden i svenska Sápmi medan den stora gruppen samer förpassas slutgiltigt till slaskhögen utan några som helst möjligheter att få vara med i det samiska samfundet. Vilket också återigen visar vilken föraktfullhet man har från detta håll mot demokratins grundvärderingar med lika rätt och värde oavsett var man är född eller vilken bakgrund man kan tänkas ha.

Ulf Nårsa
Piteå