EU och fjälljakten – Snacka om ett ”Fjollträskperspektiv”

Thursday, 26 April 2007 16:21

Det blir att mer uppenbart att reformen om den fria småviltsjakten som Sveriges riksdag antog 1993 har ett inbyggt systemfel. Regeringen beslut att tvärhastigt göra en ändring av rennäringsförordningen för tillmötesgå principen om icke diskriminering i EU: s tjänstedirektiv är ett tydligt symtom på detta systemfel, anser sametingets styrelseordförande Lars-Anders Baer.

Både Sveriges statsminister Reinfeldt och jordbruksminister Eskilsson har försvara systemfelet i regelverket som styr småviltsjakten mot bakgrund av regeringens beslut den 22 mars att ändra rennäringsförordningen så att det inte längre är möjligt att utestänga utländska jägare från småviltsjakten i fjällen.
Jordbruksministern har i inlägg i norrländsk press uttalat att regeringen bejakar EU och alla de möjligheter det ger oss, vilket låter lite opportunt i mina öron. Visst skall Sverige respektera EU:s regelverk och innehållet i Sveriges anslutningsfördrag till EU, men att använda EU: s regelverk för att ytterligare både erodera och nedvärdera samernas rätt till jakt och fiske i sitt eget bosättningsområde och lokalbefolknings möjligheter till jakt och fiske är osmakligt. Att småviltsjaktsreformen och framförallt diskrimineringen av utländska jägare strider mot EU: s principer om icke diskrimineringen är inget nytt.

JORDBRUKSMINISTERN HÄVDAR i inläggen att regeringen hela tiden arbetat med frågan sökt alternativ som försäkrar kontroll över jakten även i framtiden. Trots detta lägger sig regeringen platt för EU och en förväntad negativ dom i EG-domstolen. Att då hävda att beslutet är det bästa för svensk jakt är ett bra exempelt på att göra en pudel.
Sett från samisk horisont har regeringen agerande en viss logik. Att samernas jakträtt underställs EU: s tjänstedirektiv har en viss poäng så till vida att hela frågan om samernas jakträtt sopas under mattan. Regeringen försöker nu använder EU:s tjänstedirektiv för att osynliggöra samernas jakträtt. Sametinget har inte blivit konsulterat i saken, vilket kanske är onödigt att påpeka. Regeringen agerande är uppvisningen av strukturell diskriminering på högsta nivå, vilket även så småningom förhoppningsvis EU upptäcker.

DET SKULLE HA varit klädsamt både för den förra och nuvarande regeringen att vara lika lyhörd för FN: s rasdiskriminerings kommittés kritik av bristen av respekt för samernas civilrättsligt grundade jakt- och fiskerätt som för EU regelverk.
Till jordbruksminister Eskilsson försvar kan sägas att verkar ha en ambition att i vart fall försöka ta hänsyn till lokalbefolkningens jaktintressen, medan däremot hans chef statsminister Reinfeldt verkar vara se allt från ett ”Stockholmperspektiv” med blicken vänd mot Bryssel. I en riksdagsdebatt i förra veckan försvarande han regeringen beslut med att det var hans ”absoluta ideologiska övertygelse” att den fria fjälljakten ska vara lika för alla inom EU. Statsministerns uttalande tyder på att det är som han uttryckt det ”absolut ideologiskt” korrekt att diskriminera samerna och förbise samernas grundlagsskyddade rättigheter och även lokalbefolknings jaktintressen i fjällänen i förhållande till Europeiska jägares intressen. Statsminister Fredrik Reinfeldt argumentation lät motsägelsefull när han i riksdagsdebatten hävdade att han inte vill skapa lagar som tillåter en avgränsad grupp (läs samerna) att göra något som andra inte tillåts göra. Snacka om att splittra och härska.

HELA DENNA AFFÄR om småviltsjakten och EU: s tjänstedirektiv visar att hela fjälljaktreformen från 1993 måste skrotas. Frågan är om regeringen har viljan och modet skapa en ett förvaltningssystem av jakten och fisket ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen som tar hänsyn till samernas rättigheter, rennärings intressen, lokalbefolkningen behov av jakt och fiske och turistföretagen intressen utan att det därför diskriminerar jägare och fiskare inom EU eller EES-området.

Lars-Anders Baer
Styrelseordförande i Sametinget