Stark stund när 25 kranier återbegravdes

Stark stund när 25 kranier återbegravdes

En tung tystnad låg över alla som samlats på Gammplatsen i Lycksele på Urfolkens dag på fredagen den 9 augusti, då den största samiska repatrieringen i Sverige genomfördes. De 25 kvarlevorna från rasbiologernas gravplundring på 1950-talet bars fram inpackade i näveraskar och återbördades till sin ursprungliga gravplats. 

Johan Sandberg McGuinne och Mikael Jakobsson vid graven, där näveraskarna med kvarlevor sänktes ned.

TEXT MARGARETHA SIMM FOTO PATRIK TRÄGÅRDH

Vill du läsa hela artikeln?

Beställ din tidning genom knappen nedan. Vi erbjuder alla våra prenumeranter både en tryckt och digital tidning.