Stadgeändring om fullmakter ska utredas

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin

Sunday, 06 July 2014 08:41
LANDSMÖTE En motion om nya rutiner kring ombuden ledde till diskussioner på Same Ätnams landsmöte och resulterade i att frågan nu ska utredas.

Organisationen står fortfarande utan kanslist och så kommer det att förbli under det här året.

TEXT OCH FOTO ANNIKA RYDMAN

Varje landsmöte brukar inledas med samernas nationalsång eller med en jojk. Men inte i år. I stället var den Jon Henrik Fjällgrens jojk från Talang, Daniels jojk, som spelades upp i högtalarna.
– Det kändes rätt att spela Jon Henrik. Han är en fantastisk ambassadör för det samiska gentemot majoritetssamhället och Daniels jojk väcker många känslor, säger Peter Rodhe som omvaldes till ordförande för Same Ätnam.
Årets landsmöte blev en lugn och trevlig tillställning. Turbulensen sedan landsmötet 2012 har lagt sig. Då krävdes den dåvarande kanslichefen Lars-Nila Laskos avgång och sedan dess har organisationen varit utan kanslist.
Under förra året drogs organisationen med stora personalkostnader samt hyreskostnader för lokalen i Arvidsjaur.
– Vi har fortfarande kostnader för de stora och dyra lokalerna men vi hoppas kunna bli av med dem innan kontraktet går ut vid årsskiftet 2015-2016, säger Marita Granström, som utsetts till vice ordförande.
Den enda punkten under landsmötet som ledde till diskussioner var en motion från förra året som föreslår en stadgeändring. Eftersom en stadgeändring måste tas upp på två landsmöten, kom motionen upp även i år.

ENLIGT SAME ÄTNAMS nuvarande stadgar har varje förening rätt att skicka ett ombud per femton medlemmar. Varje ombud får femton röster på landsmötet. Det går inte att ge fullmakt till ett annat ombud.
– Föreningarna har inte så bra ekonomi och det är dyrt att skicka folk på möten, konstaterar Marita Granström.
Förslaget till stadgeändring går ut på att varje förening ska få max fem ombud som vardera får tjugo röster. Samtidigt ska det finnas möjlighet att ge fullmakter. Det skulle kunna betyda att en person kom till landsmötet och hade hundra röster.
Styrelsen föreslog landsmötet att avslå motionen. Men majoriteten på landsmötet drev igenom motionen samt föreslog även en omformulering för att förtydliga förändringen.
Då uppstod frågan om det är möjligt att gå tillväga på det sättet eftersom det krävs två landsmöten för att ändra i stadgar.
För att lösa problemet fick presidiet bestående av Lars-Wilhelm Svonni och Marita Granström i uppdrag att tillsammans med revisorerna granska hur mycket som går att ändra i ordalydelserna utan att motionen måste tas upp vid nästa års landsmöte.
Lilian Mikaelsson reserverade sig dock mot beslutet med motiveringen att förändringen skulle göra att en förening max kan få 100 röster på landsmötet. Det gör att föreningar med fler medlemmar riskerar att bli underrepresenterade.

UNDER 2013 HAR Same Ätnams styrelse tack vare den dåliga ekonomin inte haft ett enda fysiskt möte. Det vill man dock kunna ha under 2014.
– I höst hoppas vi att den nya styrelsen och en del av ombuden ska kunna träffas. Det är viktigt eftersom alla inte känner varandra, säger Marita Granström.
Den nya styrelsen består av Peter Rodhe, ordförande, Kristina Larsgren, Gunnar Kuorak, Inger E Jansson, Erik Fankki, Mona Gadd och Marita Granström.
Målet för 2014 är att ändra organisationens alla rutiner.
– Jag tror det har funnits ett arbetssätt som varit lite gammalmodigt och jag har upplevt det som trögstyrt. Nu ska vi modernisera bokföringsrutiner, medlemsutskick, uppföljningar och även styrelsens rutiner, säger Peter Rodhe.
Ingen ny kanslist kommer att anställas. Skälet är att Same Ätnam inte har tillräckligt mycket pengar. Istället ska styrelsen sköta det administrativa under året.
– Vi måste bygga upp vår verksamhet utifrån den ekonomiska verklighet vi har. Däremot ska vi söka samarbete med någon annan organisation eller stiftelse när det gäller kansliarbetet. Vi får se var vi landar men vi tror att vi kommer att hitta en bra lösning, konstaterar Peter Rodhe.

Bildtext: Delar av Same Ätnams styrelse: Marita Granström, Peter Rodhe, ordförande, Gunnar Kuorak, Kristina Larsgren, Karl Einar Enarsson, suppleant, Ulf Nårsa, suppleant samt Mona Gadd. Ordinarie ledamöter Erik Fankki, Inger E Jansson, saknas på bilden.

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör