Skarpare. Tydligare. Mer offensiv. Höras mer. Synas mer.

Ord som återkommer gång på gång i samtalet med SSR:s nye ordförande Niila Inga. Ambitionen, modet och viljan att arbeta för samernas och renens rättigheter finns.

Jag ser framför mig ett SSR som är med och formar vår framtid. Medlemmarnas krav ska framföras och regeringen och riksdagen måste acceptera våra rättigheter, säger han.

 

TEXT MARIANNE HOFMANN FOTO SSR

 

Morgonen efter utnämnandet till ny ordförande har Niila Inga inte riktigt hunnit samla tankarna inför sitt uppdrag och vad det kommer att innebära.

– Omröstningen blev spännande, jag har nog inte landat ännu, säger han.

Lyckönskningar och gratulationer har nått honom från när och fjärran.

– Alla lyckönskningar är kul att få, men de viktigaste för mig är de som kommer från medlemmarna, det är deras stöd som betyder mest.

”Nu måste ord bli till handling,” sa avgående ordföranden Jörgen Jonsson i sitt tal när landsmötet öppnades. Niila Inga ska göra vad han kan för att så ska ske.

– Vi måste bli mer offensiva, visa att vi inte accepterar att våra rättigheter försvagas. SSR ska vara en självklar instans i frågor som rör samer och renskötsel. Under landsmötet lyftes den frågan med Alice Bah Kuhnke, men det handlar inte bara om kulturdepartementet. Våra frågor ligger under olika departement och tyvärr finns alltid en risk att de därför hamnar mellan stolarna.

Niila Inga ser varje landsmöte som en viktig händelse. Det är ett tillfälle att mötas kring de frågor som är aktuella och berör.

– Jag ser alltid fram emot ett landsmöte. Där finns fokus på de frågor som vi påverkas av dagligen. Våra rättigheter grundar sig på renens bruk av marken och jag har en väldigt kritisk syn på de exploateringar som inkräktar mer och mer. Marianne Perssons och Mikael Kuhmunens föreläsning om renens betydelse var mycket bra, det var känslosamt att lyssna till den.

FÖR ATT KUNNA arbeta mer med de frågor som är viktiga för SSR:s medlemmar krävs en stabil organisation och trygg finansiering.

– Ekonomin är ansträngd, vi måste få fast anslag från regeringen. Samebyarna är överlastade med frågor och det arbete som utförs idag är bara brandsläckning. En av SSR:s uppgifter är att bistå samebyarna genom att lätta på den bördan. Frågorna är många, men till exempel måste vi ta krafttag med rovdjursproblematiken, där vi inte når några resultat så länge vi inte får en förordning om toleransnivån. Konkurrerande markanvändning och ett förändrat klimat är andra exempel. Också sameföreningarnas verksamhet måste stärkas och synliggöras. De är våra ambassadörer ute i samhället. De är väldigt viktiga för oss, så dem ska vi vårda ömt.

Niila Inga går in i sitt uppdrag med mål och visioner, men också med öppna ögon. Stora förändringar sker inte snabbt, utan kräver ett strategiskt och långsiktigt arbete.

– Grunden är lagd sedan långt tidigare, och att leda ett arbete framåt är inget jag blir svettig och nervös av. Vi har stora och viktiga frågor att jobba med, och det ska vi göra både internt och externt. Vi har våra medlemmar som ger direktiv, och vi har en styrelse och ett kansli med bred erfarenhet och stort kunnande.

Renen och renskötseln är Niila Ingas hjärtefråga. Istället för att, som tidigare, lägga merparten av sin tid på att jobba med renen kommer han nu att lägga merparten av sin tid på att jobba för renen.

– Jag kanske måste välja bort en dag på fjället för ett möte eller andra uppgifter inom SSR. Men jag lämnar inte renskötseln helt och hållet, och mitt fokus är fortfarande renen och renens rätt även om jag kommer att jobba på ett annat sätt.

 

Niila Inga valdes till SSR:s nya ordförande vid landsmötet i Staare i början av juni.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör