Peter Rodhe: ”Same Ätnam är att räkna med”

Same Ätnams ordförande Peter Rodhe är nöjd med organisationens utveckling de senaste åren.

100 år efter det första landsmötet träffades Riksorganisationen Same Ätnam i år återigen i Staare/Östersund. Peter Rodhe sammanfattar ett välbesökt möte med stort engagemang.

 

TEXT ÅSA LINDSTRAND FOTO TOR L. TUORDA

 

Efter sex år som ordförande och ett intensivt arbete med att ta fram visions- och målprogram för Same Ätnam tycker sig Peter Rodhe se resultat.

– Engagemanget för Same Ätnam finns och det är tydligt att organisationen är en betydelsefull plattform för sameföreningarna. Genom Same Ätnam får de möjlighet att träffas och gemensamt hantera större frågor, som kan vara svåra för enskilda föreningar. Det kan röra GDPR eller upphovsrätt, till exempel.

Peter Rodhe berättar att han inför årets hälsningsanförande läste in sig på landsmötet 1918. En av de frågor som lyftes fram då var skolfrågan och Rodhe säger att bra argument framfördes av kloka personer. Men sedan har det, tillägger han, inte hänt särskilt mycket. I alla fall inte förrän minoritetsspråkslagen kom.

– Om man trots de här tydliga argumenten inte har gjort något åt saken från statens sida på hundra år, känns det ju som ett medvetet brott. Om man utgår från vissa beräkningar handlar det om mer än 100 000 samiska barn som är medvetet assimilerade.

Det här knyter Peter Rodhe ihop med Same Ätnams roll idag, där organisationen bland annat verkar för en sanningskommission.

– En fråga för sanningskommissionen är hur Sverige har hanterat skolfrågan och medvetet utraderat ett språk.

ÅRETS LANDSMÖTE innehöll, säger han, inga heta politiska debatter. Däremot tyckte han att deltagarna bland annat fick en god redogörelse för varför den ekonomiska situationen på Sameslöjdstiftelsen/Sámi Duodji ser ut som den gör.

– VD:n Marianne Nutti redde ut en del frågetecken och det blev en bra diskussion. Det handlar i grunden om att Sametingets budget för kulturverksamhet inte räknas upp. På det viset stryps samisk kulturverksamhet långsamt.

Same Ätnams huvudsyfte är, säger Peter Rodhe, att stärka det samiska samhället och kulturen. Perspektivet ska vara brett. Han tycker att de på senare år har lyckats knyta kontakter och visat att organisationen är att räkna med. Same Ätnam är bland annat en av de aktörer som jobbar med Civil Right Defenders och Naturskyddsföreningen i projektet Samma land, inte samma rättigheter. En konkret sak som är på gång är att organisationen nu också får tillgång till kanslipersonal.

– Vi har tecknat ett avtal med Gaaltije om att de ska utföra enklare administrativa uppgifter åt oss. Jag kan också berätta att vi ska se över ett samgående med Landsförbundet Svenska Samer.

Peter Rodhe säger att han nu går in på sitt sista år som ordförande. Efter årets landsmöte består styrelsen förutom honom också av Lilian Mikaelsson, Inger Jansson, Eva Jejlid, Niklas Sarri, Joakim Påve och Merge Uttjek.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör