Språkarbetet har startat

Sunday, 29 March 2009 19:34

Sametinget har ett uttalat uppdrag att leda det samiska språkarbetet och för fem år sedan togs beslut om ett handlingsprogram i arbetet. I februari 2009 höll det tillsatta språkkampanjrådet sin första utåtriktade verksamhet.

På sametingets plenum i februari 2004 togs beslut om start för offensiv språkpolitik. Sedan dess har inte mycket hänt.
Ett språkkampanjråd har emellertid upprättats under dessa år och under Jokkmokks marknad kunde de träffas för första gången på ett miniseminarium.

Språkkampanjrådets mandattid sträcker sig till 2009 års slut och Monica Sandström är ordförande.
– Under 2009 har vi 300 000 kronor att röra oss med och vårt stora arbete är att få fram mer pengar för att jobba för språket. Idag är bara en start för att visa att vi gör något med det uppdrag vi fått, förklarade Monica Sandström under miniseminariet.

Målet med språkkampanjrådets arbete är att alla ska märka av att de samiska språken finns och i förlängningen också få fler talare. Bland annat anser språkkampanjrådet att det behövs mer undervisning i samiska.
– Ett konkret förslag som håller på att bli verklighet är att inrätta samiska språkcentra.

HENRIK BARRUK HAR fått i uppdrag av språkkampanjrådet att kartlägga språksituationen och ge förslag på hur man ska jobba vidare med språket.
Han berättade att den senaste statliga utredning som innefattade samiskan gjordes 1995 när den så kallade sameutredningen genomfördes.
– Det framgår att de frågor vi behandlar idag är samma frågor som behandlades på 70-talet.

1998 gjorde Mikael Svonni, professor vid Umeå universitet en enkätstudie som visar på tendenser för språksituationen. Skillnader finns, både när det gäller geografiska områden och om huruvida människor är knutna till renskötseln eller inte.
Henrik Barruk poängterade att största ansvaret ligger på oss själva och att det är viktigt att hitta miljöer där man får chansen att använda samiskan även om den inte är perfekt.
– Att dokumentera språket är en av de första insatserna för att revitalisera ett språk. Och det gäller också att tänka ”om saker sover går det att väcka upp”.

Text och foto: KATARINA HÄLLGREN
Översättning: DAVID JONASSON
Bildtext: Henrik Barruk kartlägger den samiska språksituationen i Sverige idag.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör