Samiskt fokus i samisk kommun

Friday, 28 October 2011 08:03

Dräktvisning, slöjdworkshop, föreläsningar och utställningar. Allt med fokus att lyfta fram och synliggöra den samiska kulturen i Arjeplogs kommun. Den första samiska kulturveckan i Arjeplog gav mersmak.

– Det har gått över all förväntan, säger Gry Helen Sivertsen, samisk samordnare i Arjeplog.

Text: KATARINA HÄLLGREN

Foto: KATARINA HÄLLGREN OCH MARIANNE HOFMAN

I elva år har Arjeplog varit en samisk förvaltningskommun. Men det har inte alltid framgått med den tydlighet som det borde. Att arrangera en samisk vecka är därför en bra början.

– Det tror jag blir ett positivt lyft för samerna genom att det kan hjälpa dem att känna sig värdesatta i sin kommun, säger hon.

Att synliggöra det samiska innebär, enligt Gry Helen, dels att språket syns genom samisk skyltning, men också att samiska barn ska ges rätten att läsa samiska i skolan utan att föräldrarna tvingas kämpa för det. Något som tyvärr många samiska föräldrar går igenom.

Kulturveckan som arrangerades första veckan i oktober fungerade till viss del som en informationssatsning för kommunborna, men fokus har också legat på arrangemang inom förskoleverksamhet och äldreomsorg.

– Syftet är att öka förståelsen bland den övriga befolkningen och här har samer själva fått vara med och visa upp sin kultur. På det här sättet kan man visa upp en mångfald och förhoppningsvis bredda kunskapen om samer och minska fördomarna som finns.

SÅ SENT SOM i våras började planeringen för veckan men Gry Helen tycker att det känns som att målet för veckan är uppnått.

– Det har varit stor uppslutning och många positiva reaktioner.

Om det blir ett återkommande arrangemang återstår att däremot att se.

Men en fortsättning hoppas många på, bland annat arjeplogsbon Johan Degerfalk som jobbar inom grundskolan.

– Det har varit ett mycket bra arrangemang. Jag är imponerad över barnen och ungdomar i skolan som varit så engagerade i aktiviteterna. Och de ledare som hållit exempelvis slöjdworkshopen var jätteduktiga och tålmodiga.

Han tycker det är bra att ortsborna får se och lära sig mer om samisk kultur och poängterar att Arjeplog även har många invånare som flyttat upp söderifrån och även invandrarfamiljer som behöver veta mer om samer.

Johan önskar också att fler fick chansen att uppleva samisk vardag som exempelvis kalvmärkningar.

– När jag var barn fick man se och uppleva det. Det närmaste dagens barn kommer sådant är om någon tillverkar ett playstationspel om kalvmärkning.

Bildtexter:

Kulturvecka1: Lotta och Tom Svensson som driver turistföretaget Båtsuoj fanns på plats på Barkudden på torget under hela kulturveckan. Där fick besökarna klappa renar och kasta lasso. Lotta hade även berättarstunder för barn.

Kulturvecka2: En mycket välbesökt och uppskattad dräktvisning och modevisning med Anna-Stina Svakko som konferencier arrangerades på Medan. Publiken fick bland annat se olika varianter av arjeplogskolten.

Kulturvecka3: Under hela veckan fick elever i Arjeplog prova på att slöjda under skoltid. Nils-Jonas Persson lät skolbarnen prova på hårdslöjd och det tillverkades bland annat nyckelringar i horn.

Kulturvecka5: Tamrenen Bruno hade sin givna plats utanför Båtsuojs kåtor på torget.

Kulturvecka6: Inger Juuso hade samisk berättarstund för förskolebarnen under veckan.

Foto: BERTIL SUNDKVIST

Kulturvecka7: På Silvermuseet hade slöjdaren Petter Sjaggo, konstnären Leila Nutti och fotografen Fia Kaddik utställning. Kulturveckan invigdes med vernissage. Sameföreningens Anette Labba hälsade alla välkomna och kommunchef Claudia Zamorano invigningstalade.

Kulturvecka8: Ylva-Maria Pavval frå Chicks in Sápmi hade workshop med gymnasieelever där de bland annat fick resonera kring samer och presentera ett förslag på en samisk tidning.

Kulturvecka 10: Arjeplogs sameförening arrangerade traditionsenligt Mikaelifirandet i samband med kulturveckan. För de yngre var det lassokastningstävling som följdes av stafett med mixade lag där de tävlande både kastade lasso och sköt luftgevär på tid. Segrare i stafetten blev Team Emanuelsson med Åsa Emanuelsson, Peter Larsson och Mia Emanuelsson.

Kulturvecka11: Stolta tvåor i stafetten blev laget Jeremias tanter med Ann-Christine Blind, Jeremias Persson-Fjällman och Vaino Persson.

Kulturvecka12: Gry Helen Sivertsen är samisk samordnare inom Arjeplogs kommun och hon tyckte att den första samiska kulturveckan gått över förväntan.

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör