Full fart på lulesamiskan

Friday, 28 October 2011 08:03

En grundkurs på universitetsnivå. En helfartskurs och en konversationskurs på Samernas utbildningscentrum. Plus att Samernas inför det här läsåret har fått 430 000 kronor extra för att utöka kursutbudet inom ett språk som balanserar på gränsen till överlevnad.

Något är på gång inom lulesamiskan.

Text: ÅSA LINDSTRAND

18 studenter har registrerat sig på A-kursen i lulesamiska, som via Umeå universitet går på halvfart med en träff i månaden i Jokkmokk. Det är den största gruppen universitetsstudenter inom samiska i år. Ann-Ristin Skoglund är huvudlärare på kursen och hon är mycket nöjd med uppslutningen.

– Det märks ett ökat intresse bland yngre att återta språket, men det märks också att de som redan har det vill befästa och utveckla det. Det syns till exempel i platsannonser att det har blivit en merit att ha papper på att man kan samiska.

Den känsla Ann-Ristin Skoglund har, är att det inte längre är bara några få eldsjälar som slåss för lulesamiskans överlevnad.

– Det har spridit sig i folklagren, och är mer förankrat inom var och en nu, säger hon.

Det är på Kunskapens hus i Jokkmokk som kursträffarna hålls. Rektor där är Marie Kuoljok. Hon menar att Kunskapens hus i sina kontakter med universitetet försöker påtala vikten av att stödja minoriteter, men att B-kursen är den kritiska punkten. På högre nivå slås de samiska varieteterna ihop till en C-kurs, så kommer man bara så långt går det lättare att få ihop nog många studenter. Grundproblemet är att de samiska kursgrupperna annars är för små för att de ska vara lönsamma för universitetet.

– För en minoritet som lulesamiskan är det här en jättestor grupp. Nu hoppas vi bara att universitetet ser att den är så stark att vi får hit B-kursen också, säger hon.

I den grupp som började i september finns bland annat lärare från sameskolan i Jokkmokk.

– Den här kursen fyller ett viktigt behov. Och eftersom vi jobbar för kommuninvånarna är det bra att de får möjlighet att läsa på hemmaplan, säger Marie Kuoljok.

Också Samernas utbildningscentrum har i år fått möjlighet att satsa på lulesamiskan. För första gången på flera år går en helfartskurs i lulesamiska, med i skrivande stund sju elever. Dessutom går en konversationskurs. Utöver det fick skolan vid terminsstarten besked om att den fått 430 000 extra kronor från utbildningsdepartementet riktade just till lulesamiskan.

– Det ger oss möjlighet att satsa lite extra på just lulesamiska i år, konstaterar rektor Henrik Micael Kuhmunen.

En intresseförfrågan har gått ut till potentiella elever om vilken typ av kurs de är intresserade av och hur deras kunskapsnivå ser ut. En extra lärare kommer att anställas för just de kurserna.

Henrik Micael Kuhmunen konstaterar att det är bra att kunna erbjuda olika typer av kurser, med olika hastighet, både på plats och på distans eller via nätet. Han ser dock en stor fördel med helfartskurser på plats.

– Jag ser en kvalitetsskillnad. De som läser på helfart går ut härifrån med helt andra kunskaper. Bortfallet är också större från andra kurser, medan de som satsar på en helfartsutbildning i regel genomför den.

De ekonomiska resurserna finns dock inte för att hålla helfartskurser för ett fåtal elever i varje samisk varietet varje år. Förra året gick landets enda helfartskurs i sydsamiska på Samernas utbildningscentrum. I år står skolan som utbildningsanordnare för en halvfartskurs på plats i Tärnaby, i samarbete med det samiska språkcentrumet. Men, Henrik Micael Kuhmunen skulle helst slippa prioritera mellan varieteter och olika utbildningstyper.

– Intresset för samiskan är starkt och som rektor för en samisk utbildningsinstitution känns det fruktansvärt att behöva säga nej till samer som vill lära sig sitt språk, säger han.
Last Updated on Friday, 28 October 2011 08:33

Bild av Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör