Sunday, 24 March 2013 23:27

Varierat program på veckan i Umeå

KULTURVECKA I det samiska kulturhuset Tráhppie invigdes Ubmejen biejvieh för 14:e gången. Årets hederspris tilldelades Jörgen Stenberg från Malå som skänkte sina prispengar till ungdomskören Vaajmoe. Senare under veckan kunde besökarna se honom på konsert på Norrlands Operan. Årets ungdomspris gick till Katarina Barruk från Storuman och även hon gjorde ett musikaliskt framträdande. Övriga musikaliska inslag under veckan var Maxida Märak samt Berit Alette Mienna och Öystein Hanssen. Elle Sofe Henriksen bjöd på dansföreställningen Jorggáhallan. Under en av dagarna anordnades också Lars Thomassonsymposiet som behandlade samiska samhällsomvandlingar. En internationell workshop på temat Indigenous health and health in remote areas anordnades också. Bland mycket annat.

TEXT KATARINA HÄLLGREN FOTO PATRICK TRÄGÅRDH

Stenberg skänkte prispengar till Vaajmoe

HEDERSPRIS Jörgen Stenberg från Malå tilldelades i år Såhkies hederspris, instiftat för att uppmuntra personer, organisationer och sameföreningar som gjort betydelsefulla insatser för den samiska kulturen. Jörgen är renskötare i Malå sameby, jojkare, ordförande i Malå sameförening, timmerhuggare och hantverkare. Bland annat. Juryn, bestående av Michael Lindblad och EllaCarin Bind, sammanfattar honom som både traditionsbärare och förnyare.

”Jörgen Stenberg förvaltar sitt skogsamiska kulturarv på ett generöst sätt. Han delar med sig och uppmuntrar andra att delta. Han har mod att prova nytt och ge sig in i nya projekt. Genom sitt engagemang, sina insatser och sin kunskap är han med att utveckla och fördjupa intresset för den samiska kulturen i vår samtid. Jörgen är en betydelsefull traditionsbärare och förnyare på många områden i det samiska samhället genom sin kombination av renskötselarbete och kulturarbete” skriver juryn bland annat i sin motivering.

En rörd och stolt Jörgen Stenberg valde att skänka prissumman på 4 000 kronor till Sáminuorras kör Vaajmoe.

Bildtext hederspris: Renskötaren och jojkaren Jörgen Stenberg blev årets hederspristagare.

Stipendier till Ruong och Haglund

FORSKNING Vaartoe/CeSam, Centrum för samisk forskning, delar varje år ut studentstipendier till samiska studenter som gjort betydande insatser inom den samiska forskningsvärlden. I år gick stipendierna, och en prissumma på vardera 10 000 kronor till Terje Ruong och Anders Haglund. Terje Ruong är psykolog och har skrivit examensuppsatsen Att vara ung renskötare innebär så många (omöjliga) drömmar och villkor. En kvalitativ studie av upplevelsen att vara ung manlig renskötare i Sverige vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. Uppsatsen utgår från de svåra villkor som renskötare lever under idag och analyserar mönster och faktorer som ligger bakom stress och ångest.

Anders Haglund får stipendium för D-uppsatsen Kolonisering och samexistens – Konflikter mellan samer och nybyggare i Gällivare 1810-1841 vid Institutionen för idé och samhällstudier, Umeå universitet. Han analyserar relationerna mellan samer och nybyggare i Gällivare under en period då kolonisationen tilltog väsentligt.

Bildtext forskningsstip: Anders Haglund fanns på plats för att ta emot stipendiet. Terje Ruong kunde tyvärr inte närvara.

Musikalisk umesame belönades

UNGDOMSPRIS Årets ungdomsstipendium som delas ut av Såhkie gick i år till Katarina Barruk. Hon är 19 år och uppvuxen i Storuman, men bor nu i Umeå där hon går tredje året på musikestetiska programmet med sång som huvudämne. Katarina är en av de få unga samer som talar umesamiska flytande och hon har ett stort engagemang för att språket ska leva vidare. Umesamiskan är, enligt henne, en av de största skatterna hon har i livet. Språket i kombination med musik är en stor passion i hennes liv och hon får stipendiet för sitt talangfulla skapande och sitt djupa engagemang för umesamiskan.

”Genom eget komponerande av musik med jojkelement och texter på umesamiska har hon funnit ett eget musikaliskt uttryck som kommer att utvecklas än mer. Katarina Barruk är en god förebild för andra, unga samer som vill satsa på att utveckla sina konstnärliga uttryck och genom det arbetet bidra till den viktiga revitaliseringen av samiska språk” lyder delar av juryns motivering.

Bildtext ungdomspris: Katarina Barruk från Storuman tilldelades Såhkies ungdomspris.

FOTO MARET STEINFJELL

Bildtexter:

Samiskaveckan1: Två slöjdare i samspråk, Max Lundström och Nils-Johan Labba möttes på museet där Nils-Johan har utställning fram till slutet på april

Samiskaveckan2: På Minimus fick de besökande barnen slöjda och pyssla.

Samiskaveckan3: Tráhppie var en naturlig mötesplats under hela veckan och många sökte sig dit för att fika och träffas. Kristina Nordling, ledamot i Min Geaidnu, var en av dem.

Samiskaveckan4: Lii Andersson, stolt sambo till Jörgen Stenberg, var på plats när hederpriset delades ut. Här i samspråk med Thomas Lindblad.

Samiskaveckan5: Berit Lovén, Umeå, och EllaCarin Blind trivdes på invigningen.

Samiskaveckan6: Sofia Ahlman, Umeå, tittar på en giisa gjord av Nils-Johan Labba.

Samiskaveckan7: Kristoffer Åström från Vilhelmina är både kock och slöjdare. Han ställde ut sina slöjdföremål på Tráhppie.

Samiskaveckan8: Petter och Stina Stoor med barnen Sigrid och Sonja.

Samiskaveckan9: Mellan Umeå och Botswana pågår ett forskningssamarbete och under Samiska veckan besökte forskare och representanter från sanfolket Umeå. Satau Gakemotho Tikhoebe var en av deltagarna på Lars Thomassonsymposiet.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör