Hallå där… Elena Walkeapää

Sunday, 24 March 2013 23:34
Hallå där…

…Elena Walkeapää

som var projektledare när konferensen Renskötarungdomens röst arrangerades i Jokkmokk. Berätta om projektet!

Renskötarungdomens röst uppstod ur ett tidigare projekt som hette Eallin – renskötarens röst. Vi ska ta reda på vilka svårigheter och möjligheter renskötande ungdomar upplever och målet är att tillvaron på sikt ska bli drägligare för dem.

Projektet omfattar alla renskötande områden, inte bara Sápmi, och liknande konferenser har hållits i Guovdageaidnu och Sankt Petersburg. I Jokkmokk var ni omkring 70 deltagare. Vad gjorde ni?

Första dagen var en föreläsningsdag och det handlade mycket om rovdjur och gruvdrift, eftersom det är mycket det problemen i renskötseln handlar om i idag. Det var en tung dag, men vi igång väldigt bra samtal som vi tog med oss till workshopen dagen därpå. Då fick varje grupp sätta sig in i olika verkligheter: En stark renskötsel i ett starkt samhälle, en svag renskötsel i ett starkt samhälle och så vidare, och så fick de jobba med hur framtiden skulle te sig utifrån de här olika utgångspunkterna.

Ni hade också något som ni kallade för lávvudialog. Vad är det?

Vi tänkte dekolonisering och under samtalen med till exempel representanter för gruvbolaget i Jokkmokk hade vi tagit bort alla stolar och lagt ut renskinn i en cirkel på golvet. Han från gruvbolaget var lite chockad över att det inte fanns några stolar. Jag tror att det gav ett bra resultat. Det är så samer alltid har gjort och många som inte annars säger så mycket blev mer talföra.

Vilket är dina starkaste intryck från konferensen?

Att det finns ett så stort framtidshopp, trots alla intrång som finns. Näringsminister Annie Lööf vill att 16 nya gruvor ska öppna i Sverige till år 2020, och ändå vill de här ungdomarna jobba vidare med renskötsel. Intrångsfrågorna var också de vi lyfte fram under den här konferensen. Och även om vi inte fokuserade på den psykosociala ohälsan nu, så är den en följd av intrången.

Projektet har fått förlängt till 2015. Varför behövs det särskilda projekt och konferenser för ungdomar?

Samhället förändras ständigt, men medan de äldre renskötarna har varit med om stora förändringar, så har ungdomarna vistats i det här med alla intrång och exploateringar hela tiden. Därför ser de nog lite annorlunda på det. Alla kan säga att det var bättre förr, men egentligen vet ju inte de yngre hur det var då.

TEXT ÅSA LINDSTRAND

Bildtext:

Elena Walkeapää var projektledare och konferensledare för konferensen Renskötarungdomens röst i Jokkmokk. ”Mitt starkaste intryck från konferensen är det starka framtidshopp som ungdomarna har” säger hon.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör