Samiska sidor i Lycksele

Friday, 26 October 2012 22:15
WEBBSATSNING I samband med Biejvieh, samiska dagar i Lycksele, lanserade Lycksele kommun en uppdaterad version av sina samiska sidor. Numera även med sidor på umesamiska.

Text och foto KATARINA HÄLLGREN

Lycksele har varit samisk förvaltningskommun sedan 2010 och till det hör bland annat att synliggöra språket. Lycksele kommun har sedan en tid tillbaka information på nordsamiska och sydsamiska på sin hemsida. I mitten på september presenterades en ny layout av kommunens hemsida och numera finns det två ingångar till de samiska sidorna, antingen genom att klicka på flaggan eller genom att klicka på fliken för nationella minoriteter.

De nya uppdaterade sidorna lanserades den 24 september, i samband med att Biejvieh inleddes.

Marie Ahlqvist, koordinator för samiskt förvaltningsområde i Lycksele, tycker att det är viktigt att samiskan syns på hemsidan.

Vi är en samisk förvaltningskommun så självklart är det jätteviktigt. Det är också viktigt att vi har information på de tre samiska varieteterna som finns i området, men också att vi har information på svenska för dem som är intresserade av vad som står och kanske inte kan läsa samiska.

Hon säger att kommunen har en ambition att inte bara ha grundläggande information på de samiska hemsidorna, utan att istället frekvent uppdatera informationen för att hålla uppe intresset bland läsarna.

Marie Ahlqvist berättar också att kommunen, sedan drygt ett år tillbaka, har ett samiskt råd där representanter från alla politiska partier i kommunen, de sju samebyarna i området och sameföreningen finns med.

Rådet träffas fyra gånger per år. Från början handlade det mest om grundläggande information, men nu handlar det om alla frågor som rör samerna i kommunen och hur man kan utvecklas som samisk förvaltningskommun. Det finns ett stort intresse och vi har omkring 12-17 personer på våra träffar.

Bildtext: Marie Ahlqvist, koordinator för samiskt förvaltningsområde i Lycksele.

Bild av Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör