Samiska parker ska sprida kunskap

Monday, 04 July 2016 09:03
TURISM Tolv miljoner kronor har föreningen Lopmie Naestie fått för att tillsammans med Handölsdalens och Mittådalens samebyar bygga upp två samiska aktivitetsparker på turistorterna Vemdalen och Funäsdalen. Projektledaren Kjerstin Valkeapää konstaterar att det behövs mer information om varför till exempel det kan finnas renar i slalombacken.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Det började egentligen som ett informationsprojekt inom Handölsdalens sameby, men känslan var att det inte nådde ända fram. Under 2013 började därför bland andra Kjerstin Valkeapää fundera på om det var möjligt att driva projektet vidare i någon form.

– Det finns ju renar överallt här, även i slalombackarna, och det finns en stor nyfikenhet och ett stort behov av kunskap både hos turister och bofasta om den samiska kulturen och samebyarnas verksamhet, säger Kjerstin Valkeapää.

Den ideella föreningen Lopme Naestie, som årligen arrangerar de samiska kulturdagarna med samma namn i Funäsdalen, genomförde under 2014 en förstudie för projektet Lopme Laante, som alltså handlade om att inrätta samiska besöksmål. Det hela ledde till det stora huvudprojekt som nu fått tolv miljoner kronor, där målet är att bygga upp två samiska aktivitetsområden, det ena i Funäsdalen och det andra i Vemdalen.

– Merparten av alla samer gnäller om att det inte finns information om oss, men vi måste ju göra det själva. Det är viktigt att vi samer sprider informationen så att den blir korrekt. Vi vet ju att det inte har varit så genom historien, och det måste vi ändra på.

DET ÄR FÖRENINGEN Lopme Naestie som äger projektet. Förutom de båda samebyarna finns också besöksnäringen med genom Skistar Vemdalen och Funäsdalen Berg och Hotell, liksom destinationsbolagen i Funäsdalen och Vemdalen. Kjerstin Valkeapää ser att satsningen innebär att samebyarna och den samiska kulturen bidrar till traktens turistiska utveckling och att den dessutom kommer att innebära extrainkomster för samebymedlemmar och andra som kan jobba i aktivitetsparkerna.

– När renskötseln kostar allt mer och markerna krymper så är detta ett sätt att skaffa extrainkomster.

En guldutbildning har redan startat. Elva personer deltog vid första träffen. Guiderna ska bland annat få kunskap i samisk historia och arkeologi, men de måste också, säger Kjerstin, kunna svara på frågor om till exempel sedvanerätt. I guideutbildningen ingår också delar som retorik och värdskap.

– Jag tror att en av svårigheterna blir just att hitta folk som vill och kan jobba där. De flesta kan nog sin samiska historia i någon grad, men det är viktigt att det är folk som har en stabil samisk grund att stå på.

REDAN DEN FÖRSTA juni tas första spadtaget för den samiska aktivitetsparken i Vemdalen. Där kommer att finnas en reception med information och försäljning av samiskt hantverk och en lokal som rymmer 60 personer för till exempel föreläsningar. Området kommer också att rymma torvkåta, lekrum, en renhage, en njalla, djur i trä och möjlighet att prova på lassokastning. I oktober blir det invigning i Vemdalen och sommaren 2017 invigs parken i Funäsdalen.

– Det här blir så genuint och det blir storstilat. Jag tror det kommer att leda till en acceptans för att rennäringen finns och kommer att finnas här nu och under lång tid framöver.

Bildtext

Kjerstin Valkeapää är projektledare för Lopme Laante. Två samiska aktivitetsparker kommer att byggas upp och bli en del av turismutvecklingen i området runt Vemdalen och Funäsdalen samtidigt som informationen om samer blir både bättre och mer omfattande.

Svensk sammanfattning

Samiska parker ska sprida kunskap

Föreningen Lopme Naestie är projektägare för projektet Lopme Laante, som innebär att två samiska aktivitetsparker ska byggas upp, i Vemdalen och Funäsdalen. Tolv miljoner kronor finns i projektpotten och projektledaren Kjerstin Valkeapää menar att det både handlar om att sprida korrekt information om samisk kultur och samebyarnas verksamhet, men också om att bli en aktör iÂÂÂ områdets turistiska utveckling och bygga upp möjligheter till extrainkomster för samebyarna.ÂÂÂ
Last Updated on Monday, 04 July 2016 09:17

Bild av Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör