Samer sammanstrålar på Vallje

Monday, 03 July 2017 06:34
NÄRINGSLIV

PROJEKT En mötesplats som underlättar för och knyter samman samiska företag. Vallje är en del i projektet Utvecklingsnod Sápmi som drivs av Ávki. En av dem som valt att ha Valljes ljusa och öppna lokaler som en fast punkt i tillvaron är slöjdaren Christine Utsi.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

När Samefolket besöker Vallje har Christine Utsi just träffat en stor grupp med representanter för Norrbottens läns kommuner. Hon är egentligen inte anställd i projektet, men var den som hade möjlighet att ta emot gruppen den här dagen.

– Jag förstår att det här projektet är lockande. Det erbjuder en fin arbetslokal mitt i Gällivare där man kan sitta och arbeta gratis i två år med ett skyltfönster ut mot gatan. Dessutom kan man få kostnadsfri kompetensutveckling. För min del kommer jag att få hjälp med layout och grafisk profil. Just nu är Christine Utsi föräldraledig, men annars försörjer hon sig på sin slöjd. Hon jobbar nästan alltid direkt mot kund, och ligger inte på lager eller deltar särskilt ofta i utställningar. Framför allt syr hon i väskor i skinn, både i traditionell och nyare design.

– Vallje kommer att fungera som ateljé och en plats att ta emot kunder på, och så ska jag ha en kurs i mönsterkonstruktion.

Christine bor i Porjus, men kör ofta sitt äldre barn till den samiska förskolan i Gällivare. Genom Vallje har hon nu fått en arbetsplats att tillbringa tiden fram till dagishämtning på. Förutom hon kommer också turistföretagaren Lennart Pittja att ha Vallje som sin fasta punkt och tanken är att fler företagare ska göra på samma sätt.

– Men det går också bra att vara här under en vecka, en dag eller bara en timme. Eller bara titta in för att säga hej och umgås, säger Christine Utsi.

– Allt finns här – skrivare, internet, ett kök och plats där man ska sitta och äta.

VALLJE ERBJUDER också en hel del olika kurser och aktiviteter. Det kan handla om att lära sig använda sociala medier i sin marknadsföring eller om att upplåta lokalen till yoga. Det har också varit lunchträffar för samer som är över 60 år och under maj månad hölls en silvervecka lagom till skolavslutningar och konfirmation.

En vanlig fråga när det gäller projekt är förstås vad som händer när projektpengarna tar slut. Christine Utsi konstaterar att en viktig del i ett projekt är just att tänka på framtiden.

– Det är klart att när det inte längre drivs som ett projekt, så kan inte allting vara kostnadsfritt. Men jag vet att Gällivare kommun är medveten om det här och att de är inne på att hitta någon form av fortsättning.

Nu hoppas Christine Utsi att många samiska företagare med skilda kompetenser ska hitta till Vallje.

– Jag har en vision om att kunna inleda samarbete i mindre och kortare med projekt med andra som kommer hit, säger hon.

FAKTA

Vallje är en mötesplats och en del av projektet Utvecklingsnod Sápmi som drivs av det samiska utvecklingsbolaget Ávki. Både Vallje och Ávki ligger i Gällivare.

Projektet pågår 2016 – 2018 med syftet att synliggöra och utveckla samiska kulturella och kreativa näringar i Norrbotten och Västerbotten.

Fem personer är anställda i projektet.

Budgeten är på 6,5 miljoner kronor. Bland finansiärerna finnsÂÂÂ Europeiska regional utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Region Norrbotten, Gällivare kommun, Längmanska företagsfonden, Sameslöjdstiftelsen och samebyarna Unna Tjerusj och Gällivare skogssameby.

Den som är intresserad av att delta i projektet kan kontakta projektledaren Mattias Berglund eller någon av de andra projektmedarbetarna.

Bildtext:

Slöjdaren Christine Utsi är en av dem som kommer att ha mötesplatsen Vallje som fast punkt för sitt företag en tid framöver. Hon hoppas att fler samiska företagare hittar dit för kortare eller längre perioder.
Last Updated on Monday, 03 July 2017 06:35

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör