Dags för en bättre samepolitik

Eivind Torps utredning om Framtida samepolitik är första steget mot en ny och bättre samisk politik. En starkare lagstiftning för oss samer. Ett samiskt förslag till regeringen på hur de i ett första steg ska agera för att alla samer ska bli lika inför lagen och att ingen ska vara mindre värd, eller mindre välkommen på sina rättmätigt nedärvda områden, än någon annan same.
Torps förslag om en samebalk innebär att det samiska folket ska ha rätt att föra sitt kulturarv vidare, reglerat i en ny lagstiftning som både stärker renskötseln såväl som fiske, jakt och övriga delar av den samiska kulturen. Tanken är att stärka oss som folk. Torp har formulerat ett förslag till en samebalk samt fört samtal med samepolitiska partier och organisationer. Sametingets ledande partier och oppositionen har haft möjlighet att utse experter till utredningen.
Nu är Framtida samepolitik ute på remiss och kommer säkert bli sågad av oppositionen. De som inte vill ha en bättre rätt för dagens utanförsamer, är heller inte för att vi ska vara ett folk. Men det vill jag att vi ska vara – ett folk som innefattar alla samer. Ett folk med samma förutsättningar i rättighetsgrunden, men nyttjandet är aldrig lika samer emellan, för vi är inte individuellt homogena. Det är naturligt. Det ska vara naturligt att känna tillhörighet och veta, att man hör hemma någonstans som same i Sápmi. Att inte någon annan som anser sig ha större rätt, ska säga att du inte gör det, när du kommer till aajjas eller aahkas fisksjö. Vill du vara med i framtidens sameby, där din släkt kommer ifrån, där du har dina rötter, ska du rösta på oss som vill låta dig vara det!
Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer