Same Ätnam nära konkurs

Thursday, 03 July 2008 14:12

Same Ätnams nya medlemstidning Dávgát höll på att bli organisationens fall. Chefredaktören Ulf Nårsa överskred tidningens budget med nästan 80 000 kronor innan han avgick i januari.
–Same Ätnam var rent juridiskt sett i konkurs, säger ordförande Lars-Nila Lasko.
–Styrelsen har hanterat Dávgát oerhört dåligt, menar före detta chefredaktör Ulf Nårsa.

Ijfol startade Same Ätnam medlemsstidningen Dávgát för att föra ut organisationens ideologi och budskap. Chefredaktör blev Ulf Nårsa, då styrelseledamot i Same Ätnam.
Fjolårets budget för tidningen var på 62 000 kronor, en ganska bra start för en medlemstidning enligt Lasko.
Dessvärre blev kostnaderna för tidningen betydligt högre än så när Ulf Nårsa höll i pengarna. Det visade sig att summan för Dávgát blev 140 000 kronor, alltså halva Same Ätnams budget.
–Det handlar om mycket pengar för oss. I januari i år hade vi inga pengar till de absolut nödvändigaste utgifterna ens, förklarar Lars-Nila Lasko.
Same Ätnams styrelse fick rycka in och försöka rädda organisationen från konkurs. Genom ett korttidsslån klarade man de nödvändigaste utgifterna såsom löner och hyra. Lånet kunde Same Ätnam betala tillbaka när de ansökta medlen från sametinget betalades ut. Det i kombination med ett kraftfullt sparande gjorde att organisationens ekonomi lyckades komma i balans igen.
–Ulf Nårsa fick otroligt kraftig kritik från styrelsen när vi in alla räkningar från Dávgáts verksamhet, så kraftig att han avgick som chefredaktör på styrelsemötet i januari, säger Lars-Nila Lasko och berättar att Nårsa inte heller sitter kvar som styrelseledamot och ledamot i Same Ätnams arbetsutskott.

FÖRE DETTA chefredaktör Ulf Nårsa har dock en helt annan bild av turerna kring tidningen. Han menar att han inte alls överskridit budgeten i den utsträckning som Same Ätnams styrelse påstår.
–Det är helt fel. När vi startade Dávgát fick vi ingen insyn i ekonomin och ingen attesteringsrätt.
Han menar att redaktionen fått olika bud om hur mycket pengar som fanns till förfogande.
–Första budet vi fick från kansliet var att vi låg 30 000 kronor plus. Till slut blev summan som uppgavs 140 000 kronor minus. Jag förstår inte var pengarna tagit vägen eftersom vi inte köpte in något under den tiden.
Ulf Nårsa berättar att den budget som redaktionen gjorde inte dög för Same Ätnams styrelse.
–Dessutom ska ju en chefredaktör sköta det löpande arbetet med att göra tidningen, inte leta finansering. Men styrelsen delegerade det arbetet till oss. I januari kickade styrelsen mig som chefredaktör och tog in Peter Rohde istället.
För Ulf Nårsas del blev det för mycket och han gick in i väggen.
–Efter det fortsatte det att rulla på. Styrelsen spred ut rykten att jag slösat halva Same Ätnams budget, men när jag ringde redovisningsbyrån visade det sig att underskottet för tidningen var på 24 000 kronor. Däremot låg Same Ätnam minus med 142 000 kronor.
Han tycker att styrelsen hanterat Dávgát fruktansvärt dåligt.
–Styrelsen har aldrig vetat vad de vill med Dávgát och vi har känt oss motarbetade av styrelsen hela vägen.

ULF NÅRSA HADE en anställning via arbetsförmedlingen, men enligt honom finns inga avtal skrivna. Därför har han nu lämnat in en faktura på cirka 750 000 kronor till Same Ätnam gällande upphovsrätten för text och bilder som publicerats i Dávgát.
–De får tillfälle att göra något med fakturan. Händer det ingenting får väl facket gå in. Det här handlar inte bara om upphovsrättsligt brott, utan även trakasserier som skulle kunna kallas mobbning.
Han tror inte att Dávgát kommer att komma ut i fortsättning och han är också tveksam till Same Ätnams fortsatta verksamhet med den nuvarande styrelsen som han beskriver som ”maktfullkomlig”.
–Risken är att de måste kalla till extra landsmöte. Om de tvingas betala fakturan som jag lämnat in, samt andra fakturor som jag vet kommer då måste de betala över en miljon kronor och då är de i konkurs. Nog har jag också gjort fel, men inte så mycket att jag ska smutskastas offentligt för det. Det är tydligt att jag ska sänkas, men de har hoppat på fel person.

Text och foto: KATARINA HÄLLGREN
Översättning: DAVID JONASSON

Bildtext: Dávgáts före detta chefredaktör Ulf Nårsa.
Last Updated on Thursday, 03 July 2008 14:23

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör