Med mat på schemat

Thursday, 03 July 2008 14:14

Greta Huuva vurmar för den närproducerade, samiska maten.
När Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk drar igång sin matutbildning är hon huvudlärare. Men ytterligare en elev måste söka för att det ska bli något.

–Det här känns roligt, så jag hoppas verkligen att utbildningen startar, säger hon.
Köket i matsalen på Samernas utbildningscentrum har inte använts regelbundet på många år. Nu krävs insatser för att få det godkänt av myndigheterna. Det är en av uppgifterna som Greta Huuva jobbar med i det projekt som pågår för att förbereda höstens matutbildning.
– Jag jobbar också med att hitta praktikplatser åt eleverna. Tio till tolv veckor av utbildningen består av praktik, berättar hon.

UTBILDNINGEN I samisk matkultur är en så kallad KY-utbildning, det vill säga en kvalificerad yrkesutbildning. Den som söker måste antingen ha gått gymnasiets hotell- och restaurangprogram eller ha två års arbetslivserfarenhet från branschen. Med utbildningen ska eleverna få en bred kunskap i samisk matkultur.
–Det handlar både om förädling och tillagning, men också om insamlande och hur man tar till vara råvaror. Dessutom går vi in på hur man kan laga samisk mat enligt moderna teorier som GI-metoden och hur man kan laga vegetariskt. Det handlar också om att göra måltiden till en helhetsupplevelse, där man till exempel berättar historier till maten, säger Greta Huuva.

Entreprenörskap är en annan del av utbildningen. Kunskaper i miljö- och hälsoskyddslagen är ett måste för den som vill driva förädlings- eller restaurangverksamhet. Att prata om inredning, vad som gör en restaurang till en samisk restaurang, är en annan del.
–Terminologin kring mat är en annan sak och vi kommer att göra matsedlar på samiska. Och till jul ska vi göra ett samiskt julbord för allmänheten. Vi har också pratat om att ha lunch någon gång i veckan, berättar Greta Huuva.

HON HAR SJÄLV drivit samisk restaurang- och cateringverksamhet i flera år, bland annat med julbord i utbudet. En av hennes specialiteter är örter, och hon arrangerar numera örtvandringar över hela Norrbotten.
–Folk blir allt mer medvetna om vad de stoppar i sig, men samtidigt har kunskaperna försvunnit på väldigt kort tid. Bara för en generation sedan plockade mammor till sitt eget husapotek. Men lär man sig bara ett basurval på tio örter i sitt eget hemområde, så har man ett ganska bra urval.

På den stundande utbildningen i samisk matkultur finns sex platser. Fem har sökt, så en till behövs. De som har sökt kommer från Norrbotten, med ett undantag.
–Det är synd att det är svårt att nå folk i sydsamiskt område. Vi kommer att titta på hur samisk mat ser ut i olika delar av området, men samtidigt kommer ju elevernas egen bakgrund att styra mycket, säger Greta Huuva.

Text och foto: ÅSA LINDSTRAND
Översättning: JOHNNY SKOGLUND

Bildtext:
Greta Huuva välkomnar eleverna till utbildningen i samisk matkultur. Matsalen vid Samernas utbildningscentrum rustas upp inför höstens skolstart.
Last Updated on Thursday, 03 July 2008 14:23

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör