Regnbågsfärger präglade unik gudstjänst

Thursday, 04 December 2014 21:38
HÖGMÄSSA Alla ska känna sig välkomna till kyrkans gemenskap. Så resonerar prästen Birgitta Simma, Luleå stift, som nappade på idén om en svensk-samisk regnbågsmässa. Omkring 150 personer samlades i Kiruna kyrka som dagen till ära dekorerats med regnbågsflaggan.

TEXT OCH FOTO KATARINA HÄLLGREN

Regnbågsflaggan stod i centrum i Kiruna kyrka när intåget genomfördes till tonerna av Morgon mellan fjällen. Lägg därefter till jojk av Yana Mangi, psalmsång på både samiska och svenska, ackompanjerat av organisten Mikkel Egil Mikkelsen och böner på såväl svenska som på de samiska språken.

Gudstjänsten hölls av Birgitta Simma från Luleå stift och Anna Kuosko, Kiruna pastorat.

Birgitta Simma kallade regnbågsmässan för en historisk händelse under sin predikan.

– Tänk om någon sa till dig att du inte får tala ditt språk, och tänk om någon skulle säga till dig att du inte får vara den du är, sa hon bland annat och menade att kyrkan står för kärlek och gemenskap för alla.

Det var Tove Fahlgren, projektledare för Queering Sápmi som kontaktade Birgitta Simma med förslaget att hålla en regnbågsmässa i samband med Sápmi Pride.

– Jag blev glatt överraskad och tyckte att det var en väldigt bra idé.

DET GJORDE ÄVEN Kiruna pastorat och Kirunas kyrkoherde Lars Jarlemyr gav sin välsignelse för att hålla regnbågsmässan.

– För mig fanns ingen tanke att tacka nej. Hur skulle det se ut om kyrkan stänger dörren för en gudstjänst. Vi präster har uppdraget att göra det som folk önskar så det är också en tjänstefråga, säger Birgitta Simma.

Hon är mer än nöjd när hon pustar ut efter gudstjänsten.

– Det här var jätteroligt. Det kom ungefär 150 personer i alla åldrar och vi använde alla de samiska språken. Kiruna har verkligen visat sin öppenhet. Det var fantastiskt, jag såg människor med glädjetårar i ögonen och tänk att få dela nattvarden med så långa människor. Jag skulle vilja säga att det här blev en succé.

Hon är medveten om att en regnbågsmässa kan vara kontroversiellt för somliga, men hon säger sig inte ha fått någon kritik.

– Jag tror att det är viktigt att förstå att människor kan vara olika. Olikheter och mångfald måste få finnas i vår globala värld. Hela världen ingår i missionsarbetet och evangeliet är inte tänkt att rikta sig bara till dem som är på ett visst sätt. I kyrkan får man vara som man vill och alla är välkomna.

Bildtext1: Anna Kuosko, Kiruna pastorat, och Birgitta Simma, Luleå stift, höll i regnbågsmässan.

Bildtext2: Yana Mangi jojkade under mässan.

Bildtext3: Mikkel Egil Mikkelsen var organist under gudstjänsten.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör