Queer Sámit ska skapa stolthet och öppenhet

Thursday, 04 December 2014 21:37
FÖRENING Den första föreningen för queera samer har bildats. I samband med Sápmi Pride hölls ett konstituerande möte. Föreningens namn blev Queer Sámit och Tobias Poggats valdes till ordförande. Föreningen ska framförallt lyfta hbtq-samers frågor, men också finnas som stöd för framtida samiska Prideparader.

TEXT OCH FOTO KATARINA HÄLLGREN

En queersamisk förening är något som efterfrågats inom det nätverk som byggts upp under tiden som Queering Sápmi-projektet pågått.

Tobias Poggats, nybliven ordförande för föreningen, berättar att man på ett möte med nätverket i Haparanda tidigare i år resonerat kring vilka behöv som finns kring queera samer. Det fram främst tre önskemål; att skapa trygga platser för queera samer att utveckla sin identitet, sexuella identitet och könsidentitet, att informera om queera samers levnadsförhållanden och att skapa stolthet och öppenhet kring den egna identiteten och därigenom ha roligt tillsammans, som exempelvis med träffar och Pridefestivaler.

– Tittar man på önskemålen som nätverket fört fram är en queersamisk förening en väldigt bra grund för de här sakerna. Det är queera samer som själva varit med och skapat föreningen och de sitter på väldigt mycket kompetens, säger Tobias Poggats.

Han säger att man resonerat kring befintliga hbtq-föreningar och organisationer och att det ena inte behöver utesluta det andra. Tobias säger att det finns behov både av att skapa hbtq-platser inom det samiska, men också att skapa samiska platser i andra queersammanhang.

– Det handlar om att man ska skapa platser där alla kan mötas och känna sig accepterade i slutänden. Jag känner själv när man kommer som same till en annan plats, långt från Sápmi och pratar med dem som inte har kunskap att det blir en lång startsträcka innan man kan prata om sig själv och sin egen identitet. Det handlar om att vara i ett sammanhang där folk förstår en.

Under det konstituerande mötet som hölls i Kiruna valdes Tobias Poggats till ordförande. Övriga ledamöter blev: Stina Roos, vice ordförande, Tove Fahlgren, kassör, Lemet Stueng, Jonna Blind, Frida Olofsson och Ana Fjällgren.

Tobias är ödmjuk inför uppdraget som ordförande, men också väldigt glad.

– Det känns otroligt bra. Framförallt för att jag tycker det är viktigt att diskutera de här frågorna. Det finns undersökningar som visar att folk exkluderas på grund av sin läggning och det känns viktigt att få finnas där för andra människor. Men också för att det är en del av ens identitet, man har gjort ett eget val att uttrycka den man är och det känns bra att faktiskt kunna jobba med människor som förstår en. Man kan gå in i tråkiga detaljer om forskning, men man kan också gå in i att bara trivas i ett sammanhang.

Stadgarna för Queer Sámit, som föreningen heter, säger att föreningen ska jobba för hbtq-personer och samer som identifierar sig som det. Föreningen är öppen för alla som följer och arbetar efter föreningens stadgar och målsättning.

Tobias tror och hoppas att Queer Sámit ska vara en plattform för queera samer att verka i samhället.

– Självklart hoppas jag också att föreningen ska bli ett stöd för dem som känner ett tyst tabu att vara den de är. Det behöver inte alltid vara omgivningen som säger det, det kan vara att man själv går med föreställningen att ens identitet är fel på något sätt och så ska det inte behöva vara.

Bildtext: Samtliga ordinarie ledamöter för Queer Sámit. Från vänster: Tove Fahlgren, Tobias Poggats, Stina Roos, Jonna Blind, Lemet Stueng, Ana Fjällgren och Frida Olofsson.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör