Násstie och björnen

Idag lyser solen, och på fjället finns det en viss renkalv som heter Násstie. Vädret är vackert och renkalven hoppar och skuttar. Vad blir det nu för slags väder?

Renkalvens mor är en vajja och hon heter Almmie. På himlen flyger det en korp.

Plötsligt kommer det en björn och anfaller renkalven. Násstie blir så rädd.

Nu börjar det snöa och några snöfläckar finns fortfarande kvar på fjället.
Björnen jagar efter Násstie.

Men som tur är, har renskötaren sett vad björnen gör.
Renskötaren har med sig geväret, och följer efter björnen.
Han hinner ifatt björnen och skjuter den.

Björnen är död.

Vajjan grymtar, också renkalven grymtar. Almmie och Násstie träffar varann.
Solen lyser igen.

Författare: Katarina Barruk, åtta år.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör