Miessemánnu Moarmesmánno Suehpede

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Monday, 28 May 2012 08:26

Den långa kalla och matfattiga vintern är över. Snön smälter sakta bort, värmen återvänder och naturen börjar frodas. Renarna har nått sitt sommarbetesland igen och renkalvarna föds till en stundande sommar. Med stapplande steg upptäcker de sin födelseplats och den omgivande världen med dess skönhet och faror. Här följer en hyllning till renkalven som kommer med våren, eller våren som kommer med renkalven.