Lättsam läsning om Elsa Laula

Wednesday, 10 May 2017 05:39
LITTERATUR En ny bok, Elsas väg mot Tråante – en hyllning till en samisk ikon, presenterades i Tráhppie under Ubmejen biejvieh.
– Vi fick aldrig lära oss något om samer i skolan. Det vill jag ändra på, säger Emma Fox Sandberg, författare och illustratör.

TEXT OCH FOTO YVONNE RITTVALL

Idén till boken om den samiska aktivisten och politikern Elsa Laula Renbergs liv väcktes dels för att det i år är 100 år sedan hon verkade för att det första samiska landsmötet hölls i Trondheim, men också för att det finns mycket litet om samisk historia i skolorna idag.
– Jag vill bidra på mitt sätt, som tecknare, illustratör och serietecknare. Via boken kan jag levandegöra en bit av vår historia som både vuxna och barn kan ta till sig. Dessutom är det få, inte minst i södra Sverige, som känner till att Elsa Laula Renberg har spelat en enormt stor roll för den samiska rättskampen, säger Emma Fox Sandberg.
– Vi finns och vi har en jättelång, rik historia. Vi behöver synas för att inte bli nedtrampade, tillägger hon.

PÅ BAKSIDAN av boken står följande: Den här boken är en hyllning till en kvinna som rakryggad gick genom livet, och trots personliga tragedier, intriger och motgångar stod hon i framkanten för hela det politiska arbete som lagt grunden för dagens samiska rättighetsarbete.
– En sak är säker. Utan Elsa hade vi aldrig nått dit vi är idag, konstaterar Emma Fox Sandberg.
Elsas väg mot Tråante – en hyllning till en samisk ikon är en lättillgänglig bok där fakta blandas med seriesidor och illustrationer.
– Min bror Johan Sandberg McGuinne, lärare i sydsamiska och engelska i Lycksele, är redaktör för boken. Han har hjälpt mig att gräva i historien via internet, litteratur och muntliga berättelser. För att kunna återge hur miljöerna och kläderna såg ut i mina illustrationer har efterforskningsarbete gjorts för att hitta bilder som berättar om detta, säger Emma Fox Sandberg som är nöjd med boken.
– Det finns redan efterfrågan i Norge vilket är positivt då Norge ligger före Sverige när det gäller det samiska. Dessutom har stadsbiblioteket i Göteborg hört av sig med en förfrågan och i maj presenteras boken på Stockholms internationella seriefestival. Min förhoppning är att den kommer att användas som läromedel i skolorna.

BILDTEXT: I Tráppie presenterade Emma Fox Sandberg även en utställning där hennes uttrycksfulla originalillustrationer till boken visades.

Last Updated on Wednesday, 10 May 2017 05:40

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör