Kurser lyfts fram för att rädda duodjin

Två politiker, Sametingets kulturnämndsordförande Stefan Larsson och Sametingsrådets duodjiansvariga Berit Marie Eira mötes i ett samtal om duodjins situation och framtid under duodjidagarna i Arvidsjaur. Båda ser kurser som en viktig väg framåt.

TEXT OCH FOTO ANNA SUNNA

Berit Marie Heatta, Sametingsråd i norska Sametinget kände sig trygg när hon blickade ut över de koltklädda mötesdeltagarna som samlats lördag eftermiddag på hotellet i Arvidsjaur.

– När vi ser alla här är det tydligt att här bevaras duodjin. Det allra viktigaste är att vi som kan slöjda lär framtidens duojarat, annars får vi inte se samiskklädda personer, sa Berit Marie Eira.
Stefan Larsson, kulturnämndens ordförande lyfte de ekonomiska stöd som nämnden ger till duodji.
– Vi i Kulturnämnden stöttar duodji genom årligt bidrag till Sámi Duodji. Vi ger även bidrag till sameföreningar för kursverksamhet, så indirekt skapar vi näringsmöjligheter för yrkesverksamma inom duodji. Det känns bra att kunna bidra till duodji som är ett av grundfundamenten i det samiska kulturarvet som är väldigt viktigt att bejaka och utveckla, sade han. 

SAMERÅDETS kulturavdelningschef Christina Hætta, som ledde samtalet, uttryckte att duodjin är i en krissituation och utmanade de två politikerna att peka ut lösningar. 

– Jag tycker det är intressant att höra om kursverksamheten på svensk sida. Alla har inte mammor eller mor- och farmödrar som kan lära ut. Det behöver finnas kurser där man kan lära sig, sa Berit Marie Eira.
Kulturnämndens ordförande menade att det är viktigt att börja med barnen. 

– Det är svårt att livnära sig på duodji. En lösning kan vara att vända sig till barn och unga redan när de är små. Få in språket och samiskt pyssel redan i förskolan och under hela skolgången ha en utbildning inom samisk slöjd. Förhoppningsvis renderar det till att fler ägnar sig åt duodjin. Men för att få till det så behövs det utbildade pedagoger. Här är Sametingets roll att hitta medel för det och vända sig till departementet, sade Stefan Larsson. 

De som livnär sig på duodji är ofta företagare. Sametingsrådet Berit Marie Eira sade att hon i samtal med unga förstått att de känner en rädsla för företagandet.
– Vi har nått dit att man ibland behöver köpa slöjd. Jag upplever att i Norge vill många slöjda, men det saknas lärare. Det bästa tycker jag skulle vara att unga utbildar sig och startar egna företag. Men det är en osäker inkomst och jag tror att det kan skrämma de unga, sa Berit Marie Eira.
AVSLUTNINGSVIS lyfte samtalsledaren Christina Hætta vikten av att samlas från hela Sápmi, som i Arvidsjaur på den konferens som Samerådet och Sámi Duodji arrangerat tillsammans. Hon fick medhåll av de båda politkerna, men inga löften om finansering för framtida samarbete.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör