Konflikter bearbetas bäst på skidor

Skidåkning gör susen, inte bara för kroppen, utan för själen och huvudet. Och ett av det här numrets stora ämnen är nämligen: Sápmi som längdskidåkningens vagga. Och då kan vi, om vi vill, och det vill vi, göra en helt ovetenskaplig men rätt så tvärsäker koppling mellan att längdskidåkningen uppfanns av samer och att samer, inte minst av sig själva, betraktas som ett fredligt folk. Visst bordet det hänga ihop, eller?

NÅJA, ÄVEN OM den fiffiga slutsatsen kan uppfattas som lite krystad, är den rolig att göra i ett nummer där vår frilansare Adam, med ett förflutet inom elitskidåkningen, kopplar ihop den samiska skidhistorien och vasaloppssegraren från 1929 med en av samtidens stora, Finn Hågen Krogh. En annan skidåkande frilansmedarbetare, Lars-Ola, pratar med en av våra samiska nordenskiöldsåkare och beskriver i krönikan sina egna vedermödor i skidspåret. 

ATT VI SKICKADE in vår ansökan om verksamhetsstöd till Sametinget för sent har inneburit mycket merarbete och tankemöda. Vi gjorde vad vi kunde för att övertyga Sametingets kulturnämnd om att de kunde göra annorlunda än att avslå vår ansökan, men försöken var fruktlösa. Sametinget hänvisar till sina regler, till att det måste vara lika för alla och till praxis. Och vi konstaterar att praxis är ett över tid elastiskt begrepp. För så sent som 2014 lämnade två andra viktiga samiska institutioner in sina ansökningar för sent. De kontaktades av då Sametingets Kulturnämnd, som vid påföljande möte beslutade att bevilja verksamhetsstöden för dem båda.

DET UTEBLIVNA stödet påverkar tyvärr förekomsten av material på samiska i Samefolket. Samefolkets stöd från kulturnämnden är villkorat till att vi levererar 25 procent av innehållet på samiska. Detta görs utan att vi får något extra ekonomiskt för det, trots att material på samiska kostar mer. Att vi i år inte har något ekonomiskt stöd från Sametinget innebär att vi inte heller har något språkkrav på oss. Och utan pengar kan vi inte producera journalistik på samiska i samma omfattning som tidigare. Det är därför ni ser och kan läsa mindre samiska i Samefolket en tid framöver.

SPRÅKET ja. För att spara pengar valde Samefolket att stanna hemma och lyssna på Sametingets plenum via webbsändningen. Och trots att det tagits upp flera gånger, så går ännu inte tolkning ut på webben, varför flera kloka inlägg, framför allt på nordsamiska och sydsamiska, inte kan refereras av Samefolket. Desto mer glädjande är, att under det senaste plenumet i Östersund, så hördes både sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska från talarstolen. Det är ett lyft. Ett riktigt, viktigt lyft. 

VAD MER än skidåkning då? Jo, ni får ett porträtt på tidigare chefen för Sametinget och SVT Sápmi, Patrik Kansa. Ni får en inblick i hur politikerna enades och oenades i Staare. Vi tittar in i smedjan hos Randi Marainen och tar oss ut i världen till årets palmepristagare. 

NÄR DETTA nummer av Samefolket i skrivande stund börjar bli färdigt att skickas till tryckpressarna i Bjästa rasar kriget i Ukraina. Rapporterna därifrån har lagt en sordin över tillvaron för många av oss. Så gör vad du kan i medmänsklighetens namn, men ta också vara på din egen tillvaro i fred och relativ frihet. Kanske en skidtur redan idag? 

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör