Jämställdhetskonferens lika med kvinnokonferens?

Jämställdhet får kanske oss att tänka på feministkampen, kvinnliga truckförare och bränna BH:ar, men det var inte precis det som diskuterades i Oslo på Sápmis första nordiska jämställdhetskonferens i mitten av april.

Jämställdhet handlar om alla, barn, ungdomar, gamla, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter att utveckla sig själv och bli respekterade i samhället.
Under två dagar samlades mestadels kvinnor och några män i Oslo för att diskutera jämställdhetsfrågor. Konferensen inleddes officiellt med kulturellt inslag av Åarjelhsaemien Teatere och därefter tal av Barne og likestillningsministeren, Karita Bekkemellem, norska sametingspresidenten Aili Keskitalo, svenska sametingsordföranden Lars-Anders Bær och Risten Rauna Magga (föreningen SámiSoster, Finland) som 2007 mottog Samisk Parlamentariskt Råds jämställdhetspris.
I dag drömmer de flesta ungdomar om ett liv med ett jobb som de kan försörja sig på. Många ungdomar från Sápmi utbildar sig på universitet och drömmer om att en dag flytta hem till ”byn” och fortsätta leva och verka inom det samiska samhället.

ELLINOR MARITA JÅMA är en av de unga samekvinnor som kommer från rennäringen. Ellinor är ordförande i ungdommsutskottet, norska redriftsamers landsförbund (NBR-u) och styrelsemedlem i NBR.
Ellinor Marita Jåma har gjort resan till universitetet och drömmer om att kunna återvända till rennäringen med sin nya kunskap. I sitt inlägg på konferensen diskuterade hon jämställdhet i rennäringen och hur hon kan återvända till rennäringen och använda både sin nya- och traditionella kunskap.
– Jämställdhet innom rennäringen har varit på agenda i ett årtionde. Kvinnor och män har samma rättigheter men i praktiken blir både kvinnor och ungdomar diskriminerade i rennäringen. Nu är det dags att skrida till handling å lägga utredningarna till sidan och göra något åt problemet i praktiken.

ASLAK MIKAL MIENNA leder Dievddut, den samiska mansföreningen i Kautokeino. Föreningen kom till som en reaktion efter uppmärksammandet av flera våldtäkter på minderåriga kvinnor i Kautokeino. Aslak Mikal menade att övergrepp mot kvinnor är ett mansproblem.
– Den samiska mansrollen är något som män måste diskutera.
Aslak Mikal gick i sitt inlägg till attack mot mannen. Han menade att mannen kan beskrivas som en grottmänniska med påk i handen. Mansrollen har inte diskuterats och därför inte utvecklats.
En av frågorna som uppstod på konferensen handlade om avsaknaden av män och ungdomar i diskussionerna kring jämställdhet. Konferensdeltagare undrade om detta är en fråga som bara engagerar kvinnor?
Runar Myrnes Balto ordförande för sametingets ungdomspolitiska utskott menade att detta var den första allsamiska jämställdhetskonferensen som arrangerats.
Runar tog till orda i slutet av konferensen och stal mötesledaren Geir Tommy Pedersens avslutningsord.
– Jag hoppas jämställhetsarbetet i Sápmi fortsätter och att nästa konferens lockar minst lika många män som kvinnor.

Text och foto: SARA ISRAELSSON

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör