Årlig fest i Funäsdalen

Nu har Lopme Naestie, Funäsdalens samiska, fest- och kulturdagar hållits för tredje gången. Och evenemanget har kommit för att stanna. Hela byn påminns om att det är festdagar.

Redan när man kör in i Funäsdalen ser man att vägkanterna är smyckade med symboliska käppar i de samiska färgerna med band som vajar i vinden. Det är fullt med liv och rörelse under de tre dagarna I mitten på mars i Risnäset, där alla aktiviteter har samlats.
Från byn sett ligger Risnäset väl synligt på andra sidan av sjön med fyra storkåtor sammanbyggda, lassokastningsarena, utescen, mindre kåtor, försäljningsplatser och en renkörningsarena ute på sjön.
Det ser onekligen mäktigt ut och på kvällen är området och kåtorna belysta i de samiska färgerna så att det ska se riktig inbjudande ut.
Programmet var fulltecknat alla dagar med aktiviter för barn och vuxna, seminarier av olika slag, kockshow med provsmakning och mycket mera. I år fanns artister som Krister Stoor, Anna Kråik, Jon Henrik Fjällgren och inte minst rockartisten Kingen som gjorde bejublad föreställning.

LASSOKASTNINGEN OCH renkörningen har varit stående inslag. I år hade man delat upp både lasso- och renkörningen i två olika klasser. En för nybörjare/turister och en för professionella/samiska deltagare. På det sättet var det enklare att få jämna tävlingar och inte så långa väntetider. Inne kåtorna fanns samisk restaurang, försäljning av sameslöjd och underhållning. På kvällarna var det fullsatt på jojkpuben som det ska vara under festdagar.
Det här är bara början, enligt arrangörerna.
Nu har man prövat sig fram i tre år och hittat arbetsformerna alltmer. Det är först i år man organiserat sig så att det finns en styrgrupp från sameföreningen, Gaaltije samt samebyarna Mittådalen, Handölsdalen och Ruvhten Sijte. Styrgruppen ska också omedelbart jobba vidare med nästa års arrangemang för att öka såväl finansieringen som programmet och också marknadsföra sig bättre än tidigare.
– Lopme Naestie är viktigt för att få det samiska att samla sig kring något positivt med tanke på alla processer och negativa händelser de senaste åren. Det är också ett sätt att bjuda in lokalbefolkningen och turisterna för att lära sig om den samiska kulturen, säger Ewa Rehnfeldt, som tillsammans med Karin Rensberg Ripa för tre år sedan var iniativtagare till Lopme Naestie.

Text och foto: OL-JOHÁN SIKKU

Bildtexter

6884
Lopme Naesties festivalområde som placerats på Risnäset strax utanför själva samhället Funäsdalen för att få ett samlat område för alla aktiviteter.

6883
Invigningsceremonin på torsdagkvällen leddes av Ewa Rehnfeldt, Krister Stoor och Anna Kråik framför levande eldar och en stor publik.

6905
Lassokastning med horn i skock. Ett nytt tävlingssätt som uppskattas mycket av deltagarna. Tävlingsformen har körts både på Åre höstmarknad och på Lopme Naestie.

6907
Kockshowen med provsmakning av renkött på olika sätt drog mycket intresserade och genomfördes av Gudrun Thomasson-Ek och kocken Johan Gavelin.

6916
Nils Tony Brantsfjell och Glenn Rensberg i full färd med förberedelserna för ett renrace.

6925
Lars Åge Brantsfjell, Anja Fjellheim-Labj och Ingwar Labj i samspråk över en renkebab.

6932
Mahke Brantfjell segrade i finalen mot Ristin Persson, här precis efter målgången. Till vänster fader Nils Tony och ägare till segrarrenen myser som en sol. Längst till höger Glenn Rensberg vars ren vann ifjol men förlorade finalen i år får bida sin tid ett helt år för att få revanch igen.

6919
En hård duell i ett kvalheat ända in i kaklet. Detta är en stenhård fight mellan framförallt ägarna till körrenarna och en hel del prestige står på spel.

6876
Kvällsuppträdande av Jon-Henrik Fjällgren. En av de unga jojkarna som blivit en mycket eftertraktad artist på olika evenemang.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör