Svar till Lilian Mikaelsson

Monday, 28 May 2007 14:16

Det var en dyster läsning – men jag kan, ärligt talat, inte riktig förstå vad du menar?
Samernas nationaldag har firats på Skansen sedan 2003. Det hela började med en blygsam tillställning, ett samarbete mellan Sameföreningen i Stockholm och Skansen. När vi den 6 februari 2003 hissade den samiska flaggan på Skansen kändes det som en viktig markering till stöd för samerna, Sveriges enda urbefolkning.

Till firandet av samiska nationaldagar på Skansen har vi haft glädjen att välkomna bland andra Olov J Sikku och Sylvia Simma från sametinget, det känns hedrande! Och firandet har alltid skett i nära samarbete med Sameföreningen i Stockholm – ett samarbete som präglats av en positiv stämning.
Arrangemanget har växt med åren men aldrig varit ett ”jippo” (det skulle varken vi eller Sameföreningen accepterat) och jag har svårt att känna igen bilden av att Skansen skulle se på samer som ”utställningsobjekt i nivå med glasblåsare, vilda djur och apor vars huvudfunktion är att bjuda på underhållning och hålla besökssiffrorna höga…”. Det är svårt att bemöta så svepande anklagelser – de drabbar ju i så fall även Sameföreningen i Stockholm som samarbetat med oss. Vi på Skansen har heller aldrig gjort anspråk på att genomföra ett ”officiellt” samiskt firande.

ÅR 2007 PLANERADE vi som vanligt ett firande av samernas nationaldag men fick ett tydligt nej tack till deltagande från Sameföreningen i Stockholm. Det beklagar vi mycket men kände ändå att det var viktigt att markera dagen.
Så här blev det: vi höll öppet vistet där en samisk museivärd tog emot. Gudrun Thomasson-Ek serverade samiska delikatesser. Ola Stinnerbom gjorde fantastiska och uppskattade dansuppvisningar, unikt i sitt slag! Mellan uppvisningarna samlade han barn runt sig och berättade om dansen. Och från Sollidsplan på Skansen vajade sameflaggan, liksom också för första gången från Stockholms stadshus.
Det tycker jag var fint – Skansen och hela Stockholm gav en positiv uppmärksamhet till samernas nationaldag! Kan man se det på annat sätt ?

ATT VI I VÅR annonsering om Ola Stinnerbom skulle beskrivit honom som en ättling till en familj som tidigare varit ”till allmänt beskådande” på Skansen – det är inte sant! Var kommer det påstående från? Ola Stinnerbom är en stor artist – det är vad vi berättat, inget, inget annat!
Skansen har nyligen flyttat det historiska samevistet till en bättre plats med större rymd och byggt en ny torvkåta med hjälp av Jon-Paul Persson, Tossåsens sameby i Jämtland. Det nya vistet invigdes 2005 med tal av bland annat Victoria G Harnesk, Svenska Samernas Riksförbund och jojk av Jon-Pauls dotter Cecilia Persson.
Vi kompletterar nu vistet med en timmerkåta och i sommar presenterar vi en informationsplats om modernt samiskt liv. Allt arbete sker i nära dialog med samiska organisationer som SSR och Same Ätnam och samarbetet kommer att fortsätta i framtiden.
Och 2008 vill vi gärna få tillfälle att åter fira samernas nationaldag på Skansen tillsammans med Sameföreningen i Stockholm. Det är därför jag med viss tvekan skriver detta svar till dig, Lilian Mikaelsson – jag tror nämligen att hård, offentlig polemik lätt skapar motsättningar och missförstånd. Jag tror på dialog och öppenhet för att gå vidare. Välkommen att diskutera med oss på Skansen. Satsa på samarbete – vi är beredda att lyssna!

Marita Wikander
Informationschef / Skansen