… lärare i hem- och konsumentkunskap på Östra skolan i Jåhkåmåhkke, som nyligen debuterat som läromedelsförfattare. Du har gjort en bok om samisk matkultur för elever i årskurserna ett till sex. Varför har du gjort det?

– Det började som ett matprojekt inom Sameskolstyrelsen som Laila Stenberg var projektledare för. Förutom till exempel utbildning för alla som arbetade i köken på sameskolorna ville man ha ett handfast resultat av projektet. Det var där idén om en bok kläcktes.

Det här är, så vitt vi vet, det första läromedlet i modern tid inom samisk hemkunskap på svensk sida. Vad får eleverna lära sig genom boken?
– Läroboken är en introduktion till samiska traditionella kunskaper när det gäller livsmedel och mat. Elverna får lära sig vad de olika delarna på renen heter och hur de ser ut när de är styckade, vilka konserverings- och förvaringsmetoder man har använt för olika livsmedel och vilka bär och örter man mest har använt. Boken innehåller också recept som är anpassade för åldersgruppen. Man ska komma ihåg att det är en lärobok för ganska små barn, och att den inte gör anspråk på att vara en komplett bok om samisk mat.

Vilka tror du kommer att köpa och ha användning av boken?
– Alla som jobbar med mat på sameskolorna och inom samisk integrering kan ha användning för den. Men den kan också användas inom språkundervisningen, eftersom det är en bok på både nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska och svenska. Framför allt tror jag att den kan komma till nytta i områden där det finns samiska skolbarn, men där traditionerna och kunskaperna kanske delvis har försvunnit. Men boken är inte bara tänkt som ett läromedel. Den kan fungera som en introduktion för alla som är intresserade av samisk matkultur.

Hur kommer boken att spridas?
– Boken har tryckts i 300 exemplar och det är Sameskolstyrelsen som tar hand om de flesta och distribuerar dem till sameskolor och skolor med samisk integrering, men jag hoppas att den också hittar till andra skolor. Jag kommer att ha ett litet boksläpp i samband med elevmässan i Jokkmokk början av december där jag också kommer att sälja ett antal exemplar. Sedan är tanken att det ska finnas möjlighet att köpa boken via någon av de större boksajterna.

FAKTA LÄROBOK OM SAMISK MATKULTUR
Boken Samisk matkultur har finansierats genom ett projekt inom Sameskolstyrelsen. Sameskolstyrelsen har också bekostat översättningarna av innehållet till tre samiska språk.
Läroboken är en grundbok inom samisk traditionell matkunskap och vänder sig främst till årskurserna 1 – 6.
Med läroboken följer en lärarhandledning med arbetsblad i. Övningsbladen får kopieras.

Bildtext:
AnnaKarin Länta har gjort en lärobok om samisk matkultur. Boken är både på svenska och på tre samiska språk.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör