Goda fäder och mödrar

Thursday, 01 March 2007 14:50
En gång träffade jag en gammal man på sitt fjäll, det var solsken och vackert väder, när han plötsligt sa till mig: ”Vi är lyckliga nu som får leva i det fördolda.” Och visst kan man hålla med om det, eftersom allting som är uppenbart har ursprungligen varit i det fördolda.

Någon har också sagt att i de sista dagarna svåra tider skall komma. Vi kan ju bara uppmärksamma klimatet och hur klimatet på jorden har förvärrats. Klimatforskarna är överens om den sanningen, och nationernas ledare kan inte heller längre förneka det. Jag tror inte heller jag har tagit fel, om jag förmodar att dessa svåra tider också drabbar samerna. Vi kan inte undgå det men vi kan förbereda oss.

Om situationen ser ut så, är det väldigt viktigt att de goda fäderna och mödrarna träder fram. Varje gång när situationen för folket har förbättrats, är det för att de goda fäderna har trätt fram och vågat vara i det fördolda. De har blivit beklädda med andra ögon, och i enlighet med dessa stått upp för att axla bördan. Om samerna är en ursprungsbefolkning i den här världen, kan det vara vishet att vända sig till ursprunget och för en stund vara i det fördolda, för att sakta erhålla andra tankar? Nya tankar är nödvändigt om samerna och nationen skall överleva, eftersom vi vandrar och agerar i enlighet med våra tankar. Alla gamla tankar, seder och vanor är inte goda, och de kan inte heller lösa oss.

Det finns olika slags fäder här i världen, men först vill jag klargöra att min avsikt inte är att förnärma någon, ändå vill jag påstå att här i världen är det två slags fäder, nämligen fäder och goda fäder. Hur kan vi känna dem? Genom deras frukt, eftersom ett gott träd inte kan bära dålig frukt, utan ett gott träd framalstrar goda frukter. Nu för tiden är det viktigt att de goda fäderna och mödrarna träder fram, eftersom det är nödvändigt för den samiska nationen, om vi inte ska gå fel.

Vad är en då en far och vad är en mor? Hon eller han föder fram liv och avkomma. Hon frambringar näring till sitt barn för att det ska bli starkt. Han lämnar ett gott arv och ett arv till generationer, eftersom han vet att en evig plan är nedlagt i sitt barn. Han tänker: ”Vad jag inte kan fullborda, kan de kommande generationerna göra, om jag bereder rum för det.” Goda fäder och mödrar föder fram det goda exemplet. De är fäder med nya tankar, som hedrar det som varit i gamla tider, men de föder fram det som är nytt. En god far bereder rum så att människor får plats. Han eller hon församlar folket och bekräftar dem, även de som på något sätt är utanför. En god far är en förvaltare som ska handha det som har blivit givet till honom.

Bli en god far och mor är inte beroende om du har barn, utan ditt hjärtas tankar och inställning. Ändå så måste vi uppmärksamma att svåra tider kommer, och det är viktigt att de goda fäderna och mödrarna träder fram, för att ena folket och lösa upp det som är bundet. Nu är tiden inne att sitta en liten stund i det fördolda och tänka på, vad det är för slags arv som jag vill ge till de kommande leden? Då kan vi säga på samma sätt som den gamle mannen, som satt i lugn och ro: ”Vilken lycka att få leva i det fördolda.”

Henrik Barruk
henrik.barruk@storuman.se

Last Updated on Thursday, 01 March 2007 14:50

 

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör