Unik och angelägen dansföreställning

Thursday, 26 March 2015 06:57
DANS Man Must Dance är ett projekt som koreografen och dansaren Ola Stinnerbom samt producenten Birgitta Stålnert i Kompani Nomad, Sveriges enda professionella samiska danskompani, driver för att sprida den samiska dansen.

Ola Stinnerbom har sina samiska rötter i Vilhelminaområdet och genom hans forskning har den gamla sanningen om att samer aldrig dansat omkullkastats.

Då Kompani Nomad har haft problem med att hitta samiska ungdomar som vill dansa och lära sig de särskilda danstekniker som krävs för att föra Ola Stinnerboms koreografiska arv vidare vänder man sig i projektet även till andra dansare utanför Sápmi, som urfolksdansare i Canada och på Grönland men även dansare i Europa. Målet är att kommunicera dans, förena människor över kulturella och etniska gränser och intressera dansarna för det samiska uttrycket.

I dansföreställningen Man Must Dance, via en film som rullar i fonden, medverkar några av dessa dansare, men även unga och äldre dansare, professionella och amatörer, som gått Ola Stinnerboms virtuella dansklasser på nätet. Sedan projektet sjösattes har även den 20-åriga dansaren Minna Mannelqvist från Umeå knutits till kompaniet. Med sina samiska rötter ska hon fortsätta dansa i Kompani Nomad. Och hon medverkar redan, mycket rutinerat, i dansföreställningen.

I mötet med Man Must Dance framkallas en både vemodig men ändå optimistisk känsla. Fascinerande är de fyra dansarnas interaktion med landskapet och kultplatser i Sápmi. Hur de i sina vita dräkter och med stor närvaro smälter samman och kliver ned i forsar, vattendrag och upp på de bergsmassiv som visas på filmen i fonden. Samspelet mellan landskapet i Sápmi och dansarna är magiskt. En hyllning till en orörd miljö samtidigt som man anar en vägran att ge upp kampen för denna.

Samspelet mellan de fyra dansarna Ola Stinnerbom, Minna Mannelqvist, Helene Karabuda och Tanja Kortelainen är utmärkt. I sin koreografi har Ola Stinnerbom inspirerats av schamanistiska ritualer och skapar stundtals en transliknande stämning på scenen. Dansarna dansar ofta lågt nere vid golvet, en slags under-rökendans, men även influenser från breakdance, nycirkus, halling, improvisation flätas samman. Detta i kombination med Ola Stinnerboms egen jojk och suggestiva musik gör föreställningen till något mycket unikt och angeläget.

Yvonne Rittvall

Man Must Dance

Sagateatern, Umeå

Idé och koncept: Birgitta Stålnert, Ola Stinnerbom

Koreografi, iscensättning: Ola Stinnerbom

Medverkande: Ola Stinnerbom, Helene Karabuda, Minna Mannelqvist, Tanja Kortelainen

Musik: Ola Stinnerbom, Freddy Olofsson

Jojk: Ola Stinnerbom

Foto: Stein Björn, Harry Johansen, Leif Eriksson

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör