Fler plenumstillfällen?

Wednesday, 16 December 2009 21:25

Tre plenumsmöten per år är för lite, anser Stefan Mikaelsson, Vuovdega. I en motion till sametinget yrkar han på att sametingets styrelse bereder frågan om ett fjärde plenum per år, och vad det skulle innebära kostnadsmässigt. Han fick medhåll från flera ledamöter som påpekade vikten av utökade demokratiska rättigheter. Plenum beslutade att bifalla motionen.

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör