BIO I mitten av oktober var det premiär för Filmmaávvo, Luleås första samiska filmfestival. På Royalbiografen, Folkets bio, blev det ett riktigt filmfrosseri. Drygt 25 filmer visades i dagarna tre för en 65-hövdad publik.

TEXT OCH FOTO TOR L. TUORDA

– Vi hade kunnat visa väldigt många fler filmer, men var tvungna att sålla. Ändå fick vi en bra spridning på teman och filmlängder. Vi visade också filmer för barn, säger Pia-Maria Nutti Holmgren, ordförande för Luleå/Boden sameförening, som är en av festivalens arrangörer.

Pia Maria och Luleå/Bodens sameförening driver Filmmaávvo tillsammans med Birgitta Lindström från Folkets bio. Birgitta var den som i slutet på förra året kom med initiativet till den samiska filmfestivalen. Hon hjälpte också till att söka pengar till festivalen och ordna med logistiken.

– Det var i december förra året som Birgitta frågade mig om en samisk festival kunde vara intressant att göra för sameföreningen, säger Pia Maria Nutti Holmgren.
Tanken var att festivalen skulle ha ägt rum redfan i mars i år, direkt efter att Amanda Kernells film Sameblod haft premiär. Men de kunde inte att skrapa ihop de medel som krävdes, varför premiärdatum flyttades fram till oktober.

FÖRUTOM ATT GÖRA en logga och söka finansiärer ägnades mycket tid till att söka efter vilka samiska filmer som verkligen finns, bland annat via en Facebookgrupp. Att festivalen kom att hamna i Luleå beror enligt Pia Maria att Luleå är ett gammalt område för renskötseln.

– Folk vet inte att det bedrivs renskötsel här på vintern, säger hon.

Hon tycker att samarbetet mellan sameföreningen och Folkets bio förlöpt bra och att de lyckats fint med Filmmaávvo. Festivalen har kommit för att stanna, säger hon, och den har även gett positiva sidoeffekter.

– Festivalens mervärden är att några filmmakare också presenterat sina filmer. Som Henrik Andersson från Gällivare skogssameby som berättade om filmen Den sista generationen, där han medverkar. Vi har också fått många nya medlemmar till föreningen tack vara festivalen och har lärt oss mycket. Nu har vi en logga och är varma i kläderna. Om två år kommer festivalen igen. Kanske vi då kan utveckla den med paneldebatter, avslutar hon.

Bildtext: Pia-Maria Nutti Holmgren är en av drivkrafterna bakom den samiska filmfestivalen Filmaávvo i Luleå.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör