Erika syr ihop 100-årsjubileet

STAARE Det ska bli ett firande för folket som når långt utanför Östersund. Erika Unnes är projektledare för Staare 2018, det jubileum som markerar att det nästa år är 100 år sedan det första samiska landsmötet på svensk sida. Det blir fest, kultur, politik och förhoppningsvis också idrott för samer från när och fjärran.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Inspirerade av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917 kallade Vilhelmina-Åsele sameförening till ett nytt möte i Östersund ganska precis ett år senare. När det nu drar ihop sig till hundraårsjubileum för detta det första samiska landsmötet på svensk sida, har Erika Unnes anställts som projektledare. Erika har sina rötter i Udtja sameby söder om Jokkmokk, har bott många år i Stockholm, men studerade faktiskt under en period i Östersund.
– Så på ett sätt är det som att vara på hemmaplan och det är ett fantastiskt roligt jobb, säger hon.
Det riktigt stora firandet blir under jubileumsveckan den 5-11 februari och just nu är det den Erika framför allt fokuserar på. Men det blir också fler aktiviteter, inte bara i Östersund, utan också i regionen och på andra håll i svenska Sápmi.
– Under jubileumsveckan kommer vi att ha seminarier och föreläsningar som lyfter fram de personer som deltog 1918 och det kommer en ny utställning som visar det här jubileet i ett hundraårsperspektiv. Genom att belysa utvecklingen under det sekel som har gått kan vi få kraft och inspiration att blicka framåt, säger Erika Unnes.

DET ÄR GAALTIJE sydsamiskt centrum som är huvudman för projektet Staare 2018. Erika Unnes uppgift är att koordinera inslagen under jubileet, att sy ihop programmet, ordna med lokaler och hålla i andra övergripande göromål. Att få till bredd och mångfald bygger dock på att många enskilda arrangörer deltar.
– Många väntar just nu på besked om finansiering, därför är det mycket som inte går att spika helt säkert ännu, men vi hoppas på positiva svar, säger Erika Unnes och fortsätter:
– Om någon, en privatperson eller en organisation, har en idé och vill medverka under jubileet är det jättebra om de hör av sig till mig, så att jag vet vad som är på gång och kanske kan hjälpa till.
För henne är det viktigt att jubileet blir ett firande för hela det samiska folket. Ett fest som skapas av samer för samer, men där också allmänheten bjuds in att delta. Men det handlar också om att förankra och synliggöra det samiska i allmänhet och det sydsamiska i synnerhet i Staare. I centrala stan syns numera fantasifullt målade Storsjöodjur här och där, eller, egentligen är det faktiskt storsjöodjurets son Birger, och som en detalj i sammanhanget hoppas Erika Unnes att Staare 2018 leder till att det också blir en samisk Birger i samlingen.
Men Staare 2018 är inte bara fest, utan också allvar. För hundra år sedan stod renbeteslagen, nomadskoleförordningen och andra stora samiska frågor på ärendelistan. Och också i februari nästa år blir de politiska inslagen tydliga.
– Ambitionen är att få till en politikervecka där samiska och svenska politiker möts. Där får vi samer föra fram frågor som är viktiga för oss, men som kanske inte syns så ofta. Det kan vara strukturell rasism i rovdjursfrågor eller den samiska urbaniseringen eller något annat.
Det viktigaste av allt är ändå, säger Erika Unnes, att jubileet blir en positiv upplevelse, framför allt för det samiska folket, men också för hela samhället.
– Mitt önskemål är att det blir ett folkligt firande, att vi kan blanda det traditionella med det nyskapande och visa att vi inte är en homogen grupp, utan att vi är många olika.

Bildtext:
Erika Unnes är projektledare för Staare 2018, med uppgift att koordinera 100-årsjubileet av det första samiska landsmötet på svenska sida. Bakom henne syns rådhuset utanför vilket1918 års 219 delegater fotograferades.

 

ÖVERSÄTTNING TILL SAMISKA I DEN TRYCKTA TIDNINGEN MILIANA BAER

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör